Problem med utgallring ur SPAR ger rubriker

Jag befinner mig i ett ingenmansland, säger Brita Skarped i en artikel i Expressen. I väntan på hon ska bli inskriven igen kan hon varken ordna med internet eller ett svenskt telefonnummer, nyttja den statliga sjukvården eller svenskregistrera sin bil. Svenskar i Världen fick möjlighet att kommentera problemet.


Problemen som uppstår när man blir utgallrad ut Statens personadressregister, SPAR, är något som Svenskar i Världen har försökt komma till bukt med under en längre tid.

Svenska medborgare som flyttar utomlands gallras ut ur SPAR efter tre år. För att åter bli folkbordförd och få sitt personnummer återaktiverat måste man fysiskt inställa sig på ett skattekontor, och sedan vänta under handläggningstiden.

– Att korta handläggningstiden, förlänga gallringstiden och få möjlighet att påbörja inskrivningsprocessen innan flyttlasset går är några av de förslag som vi har framfört till Skatteverket och politiker. Vi jobbar aktivt med frågan, säger generalsekreterare Cecilia Borglin i en artikel i Expressen.

Läs hela artikeln i Expressen här.

Läs Svenskar i Världens senaste resolution här.

Här kan du läsa ytterligare ett inlägg om konsekvenserna av Skatteverkets långa väntetider.

Läs mer om