Långa handläggningstider orsakar problem vid hemflytt

Just nu får utlandssvenska familjer som flyttar tillbaka till Sverige vänta upp till 18 veckor tills de återigen är folkbokförda. Skatteverket skriver på sin hemsida att de långa väntetiderna delvis beror på pandemin.

En till synes enkel flytt tillbaka till Sverige efter några år utomlands kan skapa stora problem eftersom handläggningstiderna på Skatteverket är långa, just nu upp till 18 veckor. Under denna period förblir personnumren inaktiva och konsekvenserna blir att barn inte kan få barnomsorg, man kan inte skaffa mobiltelefonabonnemang och ett besök på vårdcentralen kostar avsevärt mycket mer än den vanliga patientavgiften, för att nämna några exempel.

Vi har nyligen kontaktats av två familjer som här berättar om konsekvenserna som de långa väntetiderna ger.  

Andra klassens medborgare

“Under dessa 18 veckor lever man som en andra klassens medborgare eftersom man inte har några rättigheter alls utan att vara folkbokförd, ha ett aktiverat personnummer och att kunna ingå i SPAR igen. I mitt fall betyder det att har jag flyttat hem för att börja mitt nya jobb så finns det ingen möjlighet att få barnomsorg för min son innan jag blir folkbokförd. Jag kan inte direkt be min nya arbetsgivare att ha tålamod med mig i 18 veckor for att Skatteverket inte lyckas folkbokföra mig under den tiden. Och jag kan inte lämna min 1-årige son ensam hemma. 

Förutom detta stora problem så kommer det vara extremt svårt att öppna bankkonto (vet inte var min lön ska utbetalas till), skaffa telefon och söka sjukvård.

En förlust för alla inblandade

“Jag och min familj flyttade precis hem från Tyskland där vi har bott ett år som utsänd av svenskt bolag. Vi är alla födda i Sverige och har svenskt medborgarskap samt har fram tills förra året bott i Sverige.

Vi har försökt förbereda vår tillbakaflytt i månader genom att ta reda på vad som krävs av Skatteverket, Försäkringskassan och kommunen. Vi fick svaret att man måste få beslut om folkbokföring innan man får något svar från Försäkringskassan eller kommunen (i det här fallet om förskoleplats). Skatteverket har just nu en handläggningstid på upp till 18 veckor för folkbokföring (trots att vi redan finns i alla system). Vi påtalade detta till Skatteverket men då får vi svaret att alla hamnar i samma kö oavsett bakgrund till folkbokföring.

När vi ringde handläggare för förskola i en stadsdel i Stockholms stad inför vår hemflytt (drygt 3 månader innan hemflytt) sa de först att de efter att man hade visat på ansökan om folkbokföring på Skatteverket går att processa förskoleplats. Nu när vi har gjort ansökan hos Skatteverket säger handläggaren att man måste vänta på Skatteverkets beslut. Dvs vi måste vänta upp till 18 veckor innan vi kan ansöka om förskoleplats i Stockholms stad.

När vi framför detta till Skatteverket säger de att det är upp till kommunen/stadsdelen att själva besluta om de vill processa ärendet innan folkbokföringen är godkänd.

För oss innebär det att en av oss inte kan jobba på 18 veckor. För oss som familj och individ innebär det förlorad arbetsinkomst men för staten och kommunen innebär det förlorade skatteintäkter. För en av våra arbetsgivare innebär det förlorad möjlighet att effektivt bedriva sin verksamhet och även där bidra med skatteintäkter. Även för vår dotter innebär det en förlust då hon inte får samma utvecklings- och stimulansmöjlighet som de andra barnen i hennes ålder. Dvs det är en förlust för alla inblandade.

Trots att vi har varit obegränsat skattskyldiga i Sverige (då vi har haft kvar lägenheten i Stockholm) under det här året som utlandsboende verkar vi inte få tillgång till medborgerliga rättigheter när vi återvänder.

Ska det verkligen vara så här när man är svensk medborgare och skattebetalare?

Jag skulle gärna vilja förmedla detta vidare för att visa att vi är fler som är drabbande på olika sätt och vi vet inte vad man mer nu ska ta sig till. Vi har påtalat detta till Skatteverket och Stockholms stad utan framgång. “

Arbetet fortskrider

Svenskar i Världen har tidigare påtalat detta problem för Skatteverket, och kommer att fortsätta dialogen.

Läs Svenskar i Världens resolution om hemflytt här.

Läs mer om