Utlandssvenskar och experter tar fram lösningsförslag

Medföljandefrågan, samordningsnummer och behovet av fler svenska utlandsmyndigheter var några av frågorna som diskuterades på Utlandssvenskarnas parlament.

Arbetet med att identifiera utlandssvenskarnas utmaningar och behov påbörjades redan i våras i samband med att de 14 förparlamenten arrangerades världen över. Resultatet kokades sedan ner till 25 sakfrågor som sex olika arbetsgrupper diskuterade med målet att få till stånd flertalet förändringar.

Ett femtontal experter och närmare 50 utlandssvenskar deltog i arbetsgrupperna som leddes av styrelseledamöter från Svenskar i Världen tillsammans med lika många representanter.

Vad grupperna diskuterade och vilka ordförande, sekreterarna och experterna var kan du se här.

Utkast på de resolutioner som diskuterades kan du läsa här.