Vaccinering mot covid-19 för utlandssvenskar

Hur passar utlandssvenskarna in i Sveriges strategi gällande vaccinering av covid-19? Här publicerar frågor från medlemmar och svar från olika myndigheter.

Ny information kommer kontinuerligt från myndigheterna. Vi rekommenderar därför att du även håller dig uppdaterad via myndigheternas hemsidor. Se länkar längre ned på sidan.

Vi har även engagerat oss genom att gå ut i media och lyfta utlandssvenskarnas perspektiv i frågan. Läs mer om det här.

Info från SKR den 29 juni 2021

Fråga: Jag är folkbokförd i Spanien, men nu ska flytta tillbaka till Sverige för gott. Vårdcentralen i orten Sverige, dit jag redan har hunnit flytta, nekar mig vaccination mot covid 19. Vad gäller?

Logga in för att läsa svaret.

Info från SKR den 24 juni 2021:

Fråga: Har SKR och Skatteverket samma definition på stadigvarande? Skatteverket bedömer skattskyldigheten enligt bland annat stadigvarande vistelse, som är i princip ca 6 månader eller mer i Sverige. Därmed blir man inte stadigvarande om man är i Sverige 3 månader över sommaren och kan, om SKR har samma definition, inte bli vaccinerad i Sverige.

Logga in för att läsa svaret.

Info från Folkhälsomyndigheten den 22 juni 2021:

Fråga: Kan en person som redan är fullt vaccinerad med ett vaccin som inte är godkänt av EU vaccinera sig igen i Sverige med ett vaccin som EU godkänner?

Logga in för att läsa svaret.

Info från Folkhälsomyndigheten den 17 juni 2021:

Folkhälsomyndigheten skriver gällande vaccinering mot covid-19 för svenskar som inte är folkbokförda i Sverige. Logga in för att läsa mer.

Info från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) 31 mars 2021:

Fråga 1: En utlandssvensk boendes utanför EU/EES, är hemma i Sverige och har inte fått vaccin i det land där hen är folkbokförd. Kan personen (utefter den turordning som Folkhälsomyndigheten rekommenderar) få vaccinera sig i Sverige – utan att vara folkbokförd i Sverige?

Logga in för att läsa svaret.

Fråga 2: Om man är folkbokförd i ett land som erbjuder ett vaccin som inte är godkänt av EU, kan man som svensk medborgare resa till Sverige (utefter den turordning Folkhälsomyndigheten rekommenderar) och vaccinera sig i Sverige?

Logga in för att läsa svaret.

Fråga 3: En svensk som numera är bosatt i Frankrike har fått en första dos vaccin där. Är det möjligt för hen att få dos nummer två i Sverige och det av samma märke? I detta fall var det Astra Zeneca.

Logga in för att läsa svaret.

Fråga 4: Hur ska utskrivna svenskar som av olika skäl befinner sig i Sverige just nu få ta del av vaccinationsprogrammet? Bland annat kan vissa sakna aktiva personnummer om de bott lång tid utomlands.

Logga in för att läsa svaret.

Fråga 5: De svenskar som är utskrivna och bor utanför EU/EES – är det helt upp till dem att säkerställa att de får ta del av det landets vaccinationsprogram?

Logga in för att läsa svaret.

Fråga 6: Om man som utskriven svensk bor i ett land där;
– vaccin inte är tillgängligt över huvud taget, eller;
– vaccinet enbart är tillgängligt för det landets invånare, eller;
– vaccinet som erbjuds inte är ett godkänt av EU, exempelvis Sputnik V eller det kinesiska vaccinet – har man då möjlighet att betala för sitt vaccin om man kan ta sig till Sverige?

Logga in för att läsa svaret.

Fråga 7: Om man som utskriven svensk inte har något annat val än att vaccinera sig i ett annat land, och vaccinationen leder till svåra biverkningar några år framåt i tiden – kan då dessa svenskar räkna med ersättning/stöd från Sverige?

Logga in för att läsa svaret.

Fråga 8: Om man som utlandssvensk bosatt utanför EU, anländer till Sverige helt frisk men blir smittad här och behöver vård – räknas det då som akut vård och de får därmed kostnadsfri sjukvård som alla andra? Kan ju som bekant leda till både IVA-vård och behov av efterbehandling.

Logga in för att läsa svaret.

Aktuell information från myndigheter

Krisinformation – Myndigheten för samhällsskydd & beredskap
Folkhälsomyndigheten
Sveriges kommuner och regioner
Sweden Abroad
Polismyndigheten
1177 Vårdguiden