Ny motion: Utlandssvenskar berikar handel och främjar transport

Riksdagsledamöterna Cecilia Widegren och Ann-Britt Åsebol (båda M) har lagt fram en motion som syftar till att ge utlandsstationerade och deras familjer bättre förutsättningar inom ett antal områden.  

I motionen lyfts utlandssvenskar som en viktig del i Sveriges handelsfrämjande samt goda relationer för svensk ekonomi. Detta förutsätter att det finns svenskar som är villiga att flytta utomlands och stärka Sverige som handelsnation. Motionen lyfter svenskar som tjänstgör i svenska företag utomlands som en viktig länk i kedjan för den svenska välfärden, men för att vara villig att ta steget krävs rätt förutsättningar. 

Som det ser ut nu tvingas medföljande svenskar till nollställd SGI (Sjukpennings Grundande Inkomst), bli utförsäkrade och även ofta till uppsägning då tjänstledighet är ovanligt. 

Arbetande svenskar och deras familjer, som utsätts för prövningar, förtjänar rimlighet och långsiktighet lyfts det fram i motionen. En del förbättringar föreslås. Bland annat att förbättra möjligheten för kvinnor att tjänstgöra utomlands. En anledning till att kvinnor tackar nej till utlandstjänster grundar sig oftast till familjesituationen och familjeekonomin. Idag tvingas medföljande ofta säga upp sig och blir därmed utförsäkrade och SGI:n nollställs för de allra flesta efter kort tid utomlands. En ökad känsla av beroende till sin arbetande partner upplevs ofta. I statlig anställning är medföljandetillägget dessutom helt oberoende av den medföljandes tidigare inkomst och bakgrund. Hänsyn bör visas till tidigare inkomster, anser Cecilia Widegren och Ann-Britt Åsebol. 

Att minska arbetsgivarens kostnader vid utlandsstationering genom att låta skolpengen följa med barnen till skolan utomlands föreslås också. Översättning av betyg från utländska skolor bör också ses över för ett mer rättvist system skrivs det i motionen. 

Svenskar i Världen ser mycket positivt till de föreslagna ändringar som tas upp i motionen. Bra att värdet av den internationella erfarenhet och kompetens som denna grupp besitter poängteras. De utmaningar som tas upp i motionen återfinns i många av de resolutioner som Svenskar i Världen har tagit fram och driver. Här kan du läsa mer om det.  

Här finns motionen i sin helhet 

Tycker du också att vårt arbete är viktigt? Stötta oss genom att bli medlem.

 Foto: Melker Dahlstrand/Sveriges riksdag.