Vässa svenskan eller lär mer om svensk kultur

Det finns ett värde i att läsa böcker men också få nya perspektiv på den egna kulturen. LYS förlag hjälper intresserade att utveckla svenska språket och möta svensk kultur i både bok- och podcastform. Som medlem får du 15 procent rabatt på deras utbud.

LYS förlag grundades 2018 av Emil Molander och Sofi Tegsveden Deveaux, som båda har en bakgrund som lärare. Från början undervisade de i sjukvårdssvenska för utländska läkare. Det utvecklades sedan till att göra läroböcker i svenska men också andra typer av böcker med koppling till att vara ny i Sverige och att lära sig det svenska språket.  

Från början var det tänkt att förlaget enbart skulle ge ut Emil och Sofis egna böcker men sedan började andra författare höra av sig. Bolaget växer och utökas allt eftersom och nu ger de även ut skönlitteratur.  

– Vi har nischat in oss på det som vi tycker vi är bra på och det är framförallt olika inkluderings- och integrationsämnen. Även teman kring att komma till Sverige och att lära sig om Sverige och det svenska språket, säger Emil Molander.  

Fokus på svensk kultur

Den typiska läsaren spänner mellan den syriska läkaren som migrerat till Sverige till offentliga verksamheter som på olika sätt arbetar med integrations- och inkluderingsfrågor. Böckerna används på kurser och SFI-utbildningar. Även av många företag runt om i Europa och Sverige som utbildar läkare och vårdpersonal. En annan kundgrupp är nyinflyttade utländska läkare som vill få koll på hur exempelvis journalerna skrivs i Sverige. Eftersom många av böckerna beskriver svensk kultur finns även ett intresse från svenskar som vill få nya perspektiv på sin egen kultur.   

– Vi svenskar tror ibland att vår kultur är neutral, men det finns ganska mycket som är svenskt som man inte alltid är medveten om. 

“Swedish for parents” är en bok på engelska som riktar sig till nyinflyttade föräldrar. Öppna förskolor, kommuner och organisationer som har utbildningar för föräldralediga är verksamheter som köper in den typen av litteratur. – En bok som är ensam i sitt slag är “Svenskan går bananer” som är skriven av en språkvetare, tillika doktorand vid Lunds universitet. Boken handlar om ord och uttryck som har översatts från engelska till svenska på bra, dåliga eller innovativa sätt. 

– Det är en bok som blivit mycket populär, många tycker att den är intressant, säger Emil Molander. 

På frågan om varför det är viktigt med böcker om svenska seder och bruk svarar Emil att just böcker är ett medium som är väldigt bra för att lära sig något. – Genom att läsa böcker får man en annan upplevelse som ger mycket mer än vad man får genom en googling på internet. Böcker som beskriver svensk kultur möter ibland kritik för att göra generaliseringar kring svenskars företeelser och beteenden. Vissa upplever att de inte alls känner igen sig i det som beskrivs. 

– Jag tror att svenskar reagerar på generaliseringar som man ofta kan se i utländsk press där man kan läsa att “lagom det är svenskt och alla svenskar är så måttfulla”, men det är bara bullshit. Det tror jag att folk är less på.  

Emil poängterar dock att böckerna LYS förlag ger ut är underbyggda och har en faktagrund, även om inte generaliseringarna stämmer för alla.  

Slå på eller SLÅ på 

Förlaget inriktar sig inte enbart på böcker utan ger även ut en podcast ett par gånger per år. Sofi kom på tanken att starta podcasten “Lysande Lagom” där ämnen om svensk kultur och språk och egna erfarenheter tas upp för diskussion. Emil är gift med en tyska och Sofi med en fransman, båda har barn som är flerspråkiga vilket det pratas mycket om i podden. Även deras erfarenheter som språklärare där de får träffa människor som flyttat till Sverige som försöker lära sig svenska och passa in och fungera på en arbetsplats. Podden har lyssnare i både Sverige och  Tyskland. 

En företeelse som är besvärlig för den som lär sig svenska, menar Emil, är att det svenska språket har så många partikelverb, vilket är ett verb som består av två delar. Ett klassiskt exempel är “slå på TV:n” eller “SLÅ på TV:n”. Det blir olika betydelser för hur man betonar orden vilket gör det svårt för någon som lär sig svenska att förstå skillnaden. Det krävs att man förstår kontexten eller hör den, berättar Emil. 

På frågan om framtida mål för LYS förlag svarar Emil: 

– Vårt mål är att fortsätta hålla på så länge det är roligt. Vi vill ge ut bättre och bättre böcker. Det vore kul att få till någon riktigt fet storsäljare någon gång. Det vi letar efter är intressanta författare som kan skriva bra om den här typen av frågor. Det är bara att höra av sig. 

Läs mer om våra medlemsförmåner och få 15 % rabatt på böcker från LYS förlag.

Här kan du bli medlem hos oss på Svenskar i Världen

LYS förlag 

Lysande Lagom podcast 

Foto: LYS förlag