Dagens SINK-skatt retar många utlandssvenskar

En sänkning av SINK-skatten ligger högt upp på många utlandssvenskars önskelista. Vi har lyft frågan med andre vice ordförande i Skatteutskottet, Niklas Wykman.  

Reglerna säger att du som vistas i Sverige i sex månader eller mer räknas som stadigvarande och då ska du betala skatt enligt vanliga beskattningsregler. Räknas du inte som stadigvarande eller har väsentlig anknytning till Sverige ses du som begränsat skattskyldig och har därmed rätt att bli beskattad enligt SINK. 

Den särskilda inkomstskatten, SINK-skatten, för utomlands bosatta ligger idag på 25 procent. Under 2014 sänktes skatten från 25 till 20 procent men sedan 2018 är SINK-skatten tillbaka på 25 procent.  

Om du betalar SINK-skatt är inga avdrag tillåtna och du behöver inte lämna någon inkomstdeklaration i Sverige. Även om du uppfyller förutsättningarna för att få SINK kan du välja att bli beskattad enligt vanliga regler, det vill säga enligt inkomstskattelagen. Då har du rätt till avdrag för till exempel resor till och från arbetet och ökade levnadskostnader. Om du väljer att bli beskattad enligt inkomstskattelagen gäller det alla dina arbetsinkomster i Sverige under året. 

Utlandssvenskar med pension från Sverige  

Bor du i ett annat land och får pension från Sverige ska du betala skatt i Sverige på den svenska pensionen. Vilken skatt du ska betala beror på om du är obegränsat eller begränsat skattskyldig.  

Enligt Skatteverket är du obegränsat skattskyldig i Sverige om du har flyttat härifrån men fortfarande har väsentlig anknytning hit (t.ex. har en bostad inrättad för året-runt-bruk eller en fastighet i Sverige). Du är också obegränsat skattskyldig i Sverige om du anses vistas här stadigvarande. Då betalar du skatt på din pension enligt vanliga beskattningsregler och du ska då lämna inkomstdeklaration i Sverige. 

Även om du betraktas som obegränsat skattskyldig i Sverige kan vissa inkomster helt eller delvis komma att beskattas i annat land. Detta beror bland annat på bestämmelser i skatteavtal. 

Skatteutskottet ansvarar bland annat för vilka skatter som ska finnas och hur höga de ska vara. Niklas Wykman (M) är andre vice ordförande i Skatteutskottet.  

Moderaterna om SINK-skatt

– Moderaternas generella hållning är alltid lägsta möjliga skatt. Det var under vår tid vid makten som sänkningen av SINK gjordes, säger Niklas Wykman. 

Trots att Skatteutskottet ansvarar för de olika skattenivåerna tas SINK-skatten, som är en enskild skattesats, med i Finansutskottets diskussioner i samband med det årliga budgetarbetet.  

Den ekonomiska politiken är knuten till budgetlagen. Det innebär att skatterna inte hanteras separat eftersom det då skulle bli för spretigt. Det är högst ovanligt att en separat skattesats är uppe för diskussion, säger Niklas Wykman.   

Frågan om sänkt SINK-skatt har drivits av Centern, Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna, men utan framgång. I budgetpropositionen för 2020 gjorde Finansutskottet bedömningen att det inte finns offentligfinansiella skäl att sänka SINK-skatten. Detta “på grund av att skatten för många som bor utomlands redan är lägre än för de som bor i Sverige”.  

Pensionärer som flyttat utomlands har dock begränsade möjligheter att ta del av det svenska socialförsäkringssystemet. Just detta är något som retar upp många; de betalar trots allt skatt, men upplever att de inte får mycket tillbaka. 

I resolutionen Sänkning av SINK-skatten som togs fram vid Utlandssvenskarnas parlament föreslår vi en alternativ lösning om nuvarande skattesats inte går att rucka på, nämligen att fribeloppet för de som betalar SINK bör höjas i motsvarande mån som det förhöjda grundavdrag som de som beskattas enligt det vanliga skattesystemet.  

Utifrån diskussionen drar vi fortsatt slutsatsen att dagens politiska vilja att sänka SINK-skatten är liten och att nuvarande regering med största sannolikhet inte kommer att prioritera detta. Frågan ligger därmed kvar på vårt bord. 

Här kan du läsa mer om SVIVs representant Gunilla Westerlund och Opinion svenskar i Spaniens arbete för en sänkt SINK-skatt

Klicka här för att bli medlem hos Svenskar i Världen

Foto: Fredrik Wennerlund, pressbilder Moderaterna

Foto i sidhuvud: Pixabay