Balans mellan in- och utresande studenter krävs för Sveriges internationalisering och konkurrenskraft

Om vi inte blir bättre på att skicka iväg studenter på utlandsstudier innebär det att färre internationella studenter kan komma hit – vilket på lång sikt riskerar att minska Sveriges internationalisering och konkurrenskraft. Konstantiana Klonari och Ellen Weiler från Erasmus Student Network berättar om fördelarna med att studera i Sverige och varför det på sikt blir problem att få svenska studenter att vilja studera utomlands. 

Sveriges universitet och högskolor attraherar många internationella studenter. Den höga engelskanivån och undervisningskvaliteten, i kombination med lättillgänglig information för inresande studenter, är positiva faktorer som lyfts fram om studielandet Sverige. Konstantina Klonari och Ellen Weiler, ordförande respektive nationell eventsamordnare för Erasmus Student Network Sweden menar dock samtidigt att obalansen mellan in- och utresande studenter vid svenska lärosäten kan bli ett stort problem för internationella studenter som vill studera i Sverige. Om vi inte blir bättre på att skicka iväg studenter på utlandsstudier innebär det att färre internationella studenter kan komma hit – vilket på lång sikt riskerar att minska Sveriges internationalisering och konkurrenskraft.  

Konstantina Klonari och Ellen Weiler som har valt att studera i Sverige, träffar Svenskar i Världen för en coronaanpassad intervju. Båda är engagerade i den ideella organisationen Erasmus Student Network Sweden, ESN Sweden. Organisationen finns i hela Europa, men duon är aktiv inom ramen för den svenska nationella organisationen som har verksamhet och lokalt engagemang runt om i landet. ESN arbetar dels med att uppmuntra utlandsstudier och studentmobilitet, dels med att arrangera sociala träffar där internationella studenter och svenska studenter umgås under sin studietid, bland annat genom välkända ”buddy programs”. De ska inom kort även lansera en ”mobilitetskampanj” för att locka fler utlandsstudenter till Sverige.  

Sverige attraktivt land att åka till  

Konstantina berättar att hon alltid velat studera utomlands för att vidga sina vyer, perspektiv och för att träffa nya människor. Hon är född och uppvuxen i Grekland och har studerat vid Malmö universitet sedan 2018.

Konstantina Klonari

–  Sverige fångade min uppmärksamhet. I jämförelse med andra länder inom EU gav svenska myndigheter och universitet bra information för internationella studenter, exempelvis hur allt praktiskt fungerade och vilka program och kurser man kunde välja mellan.  

Ellen Weiler har både studerat i Tyskland, där hon är född och uppvuxen, och i Sverige. Hon började sina studier vid ett relativt litet universitet i Tyskland och när det var dags att välja sitt val för utlandsstudier blev det Linnéuniversitetet i Växjö.  

–  Jag visste att jag ville åka genom Erasmus. Valmöjligheterna var ganska små, för varje land fanns det bara ett eller två universitetsalternativ som mitt hemuniversitet hade ett partnerskap med. Jag läste aldrig spanska eller franska i skolan men jag har läst engelska, och därför ville jag åka till ett land där jag kunde tala och studera på engelska. Dessutom var det svenska studieupplägget tilltalande. I Tyskland läser man alla kurser på en termin parallellt, och varje halvår avslutas med en examineringsperiod vilket är väldigt stressigt. I Sverige läser man istället en kurs i taget vilket jag tycker är mycket bättre. Trots få valmöjligheter är jag oerhört nöjd att det blev Linnéuniversitetet. Efter min utlandstermin skrev jag min kandidatuppsats i Växjö och jag genomförde även min masterutbildning i Sverige.  

Ellen Weiler

Ellen fortsätter:  

–  Sverige behöver inte marknadsföra sig som studieland särskilt mycket, det är redan ett attraktivt land för internationella studenter, både för utbyten och för studenter som läser hela sin utbildning i Sverige. För studenter utanför Europa är en examen från ett svenskt universitet prestigefylld, ett extra värde för den framtida karriären. All information finns tillgänglig på engelska, man ansöker endast via en hemsida och det är ett enkelt och lättillgängligt system. Vi har däremot blivit lite besvikna på de svenska lärosätena under coronapandemin, exempelvis hur de har hanterat situationen för internationella studenter. Utanför Europa förväntas alla studenter att fortsätta betala sina terminsavgifter, men utan någon säkerhet om man vet om man kommer in i landet eller inte. Det är särskilt ett problem för de som står utanför Erasmus-samarbetet.  

Vikten av interkulturell kommunikation och balans mellan in- och utresande studenter 

En viktig del av ESN:s arbete vid svenska lärosäten är att främja möten mellan svenska och internationella studenter. Både Konstantina och Ellen vittnar däremot om att det i många fall är svårt att engagera svenska studenter i aktiviteter och evenemang för internationella studenter. Konstantina berättar:  

–  Vid Malmö universitet är det inte så mycket kontakt mellan svenska och internationella studenter som vi skulle vilja. Trots att ESN har bra kontakt med olika föreningar vid universitetet är det svårt att få med svenska studenter i vårt arbete, och sedan covid-19 har det bara blivit ännu svårare. Däremot är det problem med kontakt från bägge sidor. Flera svenskar har sagt till mig att de är rädda för att prata engelska, eller att de känner att de inte kan uttrycka sig på engelska så som de vill.  

Ellen berättar att Linnéuniversitet har många internationella studenter, ungefär 2 000 nya studenter per termin:

–  Om ett universitet har många internationella studenter är det lätt att kontakten mellan svenska och internationella är dålig. De flesta internationella studenter vill umgås med svenskar, men svenska studenter vill inte delta i exempelvis buddy programs i lika stor utsträckning, vilket kan göra Sverige mindre attraktivt. Det är konstigt att så många svenskar är blyga för att prata engelska. De flesta svenskar pratar ju perfekt engelska och alla har ett jättebra uttal, säger Ellen.  

“Det är konstigt att så många svenskar är blyga för att prata engelska. De flesta svenskar pratar ju perfekt engelska och alla har ett jättebra uttal.” 

Konstantina och Ellen har svårt att förstå varför det inte är mer populärt bland svenskar att studera utomlands. Kanske kan det bero på att många är vana vid att resa från tidig ålder och att man då inte känner samma behov att plugga i ett annat land? Ellen berättar att det på lång sikt är ett problem att få svenska studenter att vilja studera utomlands. Hon säger:  

–  Om två universitet har ett samarbete genom Erasmus så innebär det ett avtal mellan dessa. Låt mig ta ett exempel:  institutionerna för företagsekonomi kommer överens om att tre studenter åker dit, och tre studenter kommer hit. Men om det alltid åker tre studenter från det ena universitet och endast en från det andra skapas en obalans. För de universitet som skickar iväg många studenter innebär det färre studenter som universitetet måste betala för medan det andra universitet får högre kostnader. Om denna obalans fortsätter kommer svenska universitet och högskolor börja utvärdera om man verkligen tjänar på att förlänga internationella avtal. Detta kommer i sin tur minska möjligheten för internationella studenter att komma till Sverige, men också för svenska studenter att åka iväg på studieutbyten i framtiden.  

Konstantina och Ellen tycker båda att utlanddsstudier och internationella erfarenheter är värdefulla. Konstantina berättar:

–  Jag tror inte folk inser hur mycket utlandsstudier förändrar dig. Du blir en mer samlad, välutbildad och intelligent person. Du lär dig hur man ska bete sig i olika sociala sammanhang, men också hur man kan ha roligt i livet. Du träffar nya människor och lär dig interkulturell kommunikation och förståelse, någonting som är oerhört viktigt för framtiden.  

Hon fortsätter:

–  Mobilitet är den viktigaste delen i utbildningen. Du lär dig genom att vara på plats och få egna erfarenheter och inte genom att läsa en bok. Som internationell student lär du dig inte bara om landet du bor i utan du träffar människor från hela världen, och lär dig mer om olika länder och kulturer.  

Ellen säger att hon tror att utlandsstudier leder till att det blir lättare att senare i livet bo i ett annat land:

–  Avstånd får en helt annan betydelse. Världen blir mindre och andra länder i Europa känns inte alls långt bort längre, vilket gör att du blir mindre rädd för att testa nya möjligheter, säger Ellen.  

Hon fortsätter med att berätta om vikten att förstå kulturella skillnader. Ellen berättar en anekdot från sin mammas vän som i många år åkte på tjänsteresor till Sverige. Hon berättade att vännen skulle resa till Sverige från Tyskland för att träffa en person för ett väldigt viktigt möte. Väl var på plats meddelade företaget att personen som hen skulle träffa var sjuk och att det inte blir något möte. Från ett tyskt perspektiv anses det vara oacceptabelt, det är väldigt oförskämt och konstigt att säga att man är sjuk och inte kan genomföra ett viktigt möte. Man ser till att det genomförs oavsett. Men Ellens mammas vän berättade sedan att från ett svenskt perspektiv var inte det alls konstigt, om man är sjuk måste man vila, och då ska man inte gå till jobbet.  

“Dagens företag konkurrerar med företag från hela världen. Arbetsteam blir mer internationella och därför är interkulturell kompetens en viktig faktor för framgång.” 

Sverige tjänar på fler internationella utbyten 

–  Det är väldigt tydligt att världen blir mer globaliserad, vilket inte endast gäller vår ekonomi. Hela arbetsmarknaden är idag global och många har idag möjlighet att jobba från ett land medan man bor i ett annat. Dagens företag konkurrerar med företag från hela världen. Arbetsteam blir mer internationella och därför är interkulturell kompetens en viktig faktor för framgång, säger Ellen.  

Ellen och Konstantina tycker att internationella erfarenheter ändrar ens prioriteringar och perspektiv. Fler förstahandserfarenheter ger dig fler möjligheter i livet. Efter corona har vi alla möjlighet att se och upptäcka världen, någonting som borde vara möjligt för alla och inte endast de människor som har råd. Ellen säger:

–  Jag söker nu jobb i Tyskland och där kräver tre fjärdedelar en hög engelskanivå och internationella erfarenheter anses vara en extra merit.  

Konstantina fortsätter: 

–  Det är synd att fler inte tar del av de möjligheter som finns i en värld full av möjligheter.  

Avslutningsvis lyfter Konstantina och Ellen att Sverige är i behov av fler förebilder som visar upp hur det är att studera utomlands. Vad de vet så känner de inte till några svenska kändisar eller influencers som har studerat i andra länder, vilket de tror är viktigt för att fler ska få upp ögonen för studier utomlands.  

Text: Hanna Waerland-Fager 

Läs mer om Erasmus Student Network Sweden här.

Läs även vår rapport ”Hur får vi ut var fjärde svensk student på utlandsstudier?”.