Jan E. Frydman

Jan E. Frydman

Advokat Jan E. Frydman erbjuder rådgivning inom främst svensk och internationell civilrätt, offentlig rätt samt internationella frågor. Med hjälp av ett brett nätverk av internationella kontakter kan han även tillhandahålla juridisk rådgivning avseende utländska rättssystem.

Jan är Monacos konsul för Sverige och chef för Sveriges advokatsamfunds delegation till Europas advokatsamfund.

Advokat Jan E. Frydman

+46 (0)8 660 05 40

E-post: jan(at)frydmanlaw.se

Medlemserbjudande: Första 15 min är gratis, därefter 10% på det totala arvodet.