Kallelse till Svenskar i Världens årsmöte 2019

Alla medlemmar och partners inbjuds till Svenskar i Världens årsmöte som äger rum den 23 augusti 2019.

På årsmöte kommer vi bland annat att välja ny ordförande, rösta om stadgeändring avseende §4 och presentera hur verksamheten framåt har stakats ut.

Endast medlemmar har möjlighet att närvara – en röst per person. För snabbare hantering av deltagarlista och röstlängd är föranmälan önskvärd. Partner till Svenskar i Världen har rösträtt – en röst per organisation. Meddela kansliet i förväg vem som företräder organisationen. Lokalen rymmer 100 personer, så först till kvarn gäller.

Fullständig kallelse och samtliga årsmöteshandlingar, samt länk till anmälan finns här.