Varför EU-valet berör dig och förtjänar din röst

På den officiella valdagen den 26 maj väljer Sveriges medborgare vilka 21 ledamöter som ska representera Sverige i Europaparlamentet. Varför är detta så viktigt? Jo, för att det är din chans att påverka vilka partigrupper och ledamöter som ska ges inflytande över Europas framtid de kommande fem åren. Parlamentet är en nyckelspelare i EU när det gäller budget och lagstiftningsarbete och påverkar oss oberoende av var vi bor, arbetar eller studerar i Europa. Vissa beslut gynnar oss också långt utanför EU:s gränser.

Här är tio skäl till varför även du som som bor, arbetar eller studerar utanför Sveriges gränser bör rösta i EU-valet.

1. Vi är starkare tillsammans
Sverige är trots sina dryga 10 miljoner invånare relativt litet när det gäller att göra sin röst hörd i internationella och globala sammanhang. Tillsammans med övriga EU länder – även efter en eventuell Brexit -är vi en obestridlig kraft att räkna med såväl när det gäller försvar av mänskliga rättigheter som när det gäller att få till stånd omfattande handelsavtal för EUs och Sveriges invånare och företag.

2. EU behövs i kampen för klimatet
EU:s miljökrav är bland de strängaste i världen och behövs kanske mer än någonsin som pådrivare för att rädda klimatet och vår planet. EU och medlemsländerna har satt upp tydliga mål och långsiktiga visioner för miljöpolitiken både för EU och globalt sett. Ett starkt Europaparlament behövs för att ytterligare öka stödet till forskning och lagstiftning samt till att omvandla EU till en resurseffektiv, grön, konkurrenskraftig och koldioxidsnål ekonomi.

3. Terrorismen känner inga gränser
Ingen del av världen går säker för terrorangrepp. Samarbete mellan länder är därför nödvändigt – såväl inom EU som utanför. Ett gemensamt och starkt politiskt stöd är en förutsättning för att vi ska lyckas.

4. Värna rätten att bo, arbeta och studera över hela EU Som utlandssvensk vet du att EU-medborgare har rätt att söka jobb i ett annat EU-land, arbeta där utan arbetstillstånd, bo där medan du arbetar och också stanna kvar även när anställningen har upphört och kanske leva där som pensionär. Grundprincipen är att du ska behandlas på samma sätt som landets egna medborgare. Dessa rättigheter har funnits i 50 år. Det är dock ingen självklarhet, de har ifrågasatts den senaste tiden. Därför är det något att slå vakt om – eller hur?

5. Försvar för gränslösheten
Den fria rörligheten inom EU gäller inte bara för enskilda personer utan också för tjänster, varor och kapital vilket leder bland annat till ökad handel, fler gränsöverskridande investeringar, stordriftfördelar, större utbud, rörlig arbetskraft och ökad konkurrenskraft för europeiska företag. Gemensamma regler, avskaffade tullar och gränsformaliteter är grundpelarna som gör oss till den största gemensamma marknaden i världen.

6. Ring och surfa som hemma
Du vet väl att EU:s roamingregler innebär att du kan använda telefonen i ett annat EU-land utan att betala några extra roamingavgifter . Det gäller för både samtal (till mobiltelefon eller fast telefon), sms och datatjänster och oavsett vilken operatör mottagaren har. Du betalar exakt samma pris för dessa tjänster när du reser i EU som du skulle ha gjort om du varithemma. Tack för det EU!

7. Rätten till vård när olyckan är framme
Om du som EU-medborgare blir hastigt sjuk under en tillfällig vistelse i ett annat EU-land – under semestern, affärsresan eller studierna – har du rätt till vård som inte kan vänta tills du kommer hem. Du har samma rätt till vård som invånarna i landet du besöker. Ha därför alltid med dig ditt europeiska sjukförsäkringskort (EU-kortet) när du åker utomlands. Det är ett konkret bevis på att du är försäkrad i ett EU-land.Då går allt lättare. Kortet är gratis och fås hos försäkringskassan.

8. Långtgående rättigheter när du flyger
Har du råkat ut för försenade och inställda flyg, tåg, bussar eller båtar? Du har en rad rättigheter till ersättning om det uppstår problem när du reser med flyg, tåg, buss eller båt i EU. Detta gäller dels när du flyger inom EU med ett flygbolag som är baserat i eller utanför EU. Men också om ditt flyg anländer till EU från ett land utanför EU och det är ett EU-flygbolag. Liksom när ditt flyg avgår från EU till ett land utanför EU och flygbolaget är baserat i eller utanför EU. Med EU menas i detta fall EUs medlemsländer, inklusive Franska Guyana, Martinique, Réunion, Mayotte, Saint-Martin (Franska Antillerna), Azorerna, Madeira och Kanarieöarna samt Island, Norge och Schweiz. EU omfattar inte Färöarna, Isle of Man och Kanalöarna.

9. Konsulärt skydd också utanför EU
Om du nu befinner dig i ett land utanför EU och behöver hjälp har du som EU-medborgare rätt till konsulärt skydd från ett annat EU-lands ambassad eller konsulat om ditt eget land inte har någon diplomatisk beskickning i landet. Och det finns ett hundratal sådana runt om i världen. Dessa kan hjälpa dig t.ex. vid dödsfall, olycksfall eller sjukdom, gripande eller frihetsberövande, våldsbrott och med hemtransport eller om du bara har tappat bort ditt pass.

10. En röst för demokrati, öppenhet och fredligt samarbete
Årets val är viktigare än någonsin. Inte någon gång i modern tid har vi haft så många gränsöverskridande frågor att tackla. Och aldrig tidigare har våra demokratier varit utsatta för sådana påfrestningar som nu. Att rösta handlar om mer än sakpolitik. Att rösta är också att stå upp för fred och demokrati och för tron på samarbete över gränserna. Att slå vakt om vad vi uppnått och viljan att göra bättre.

OBS Du kan inte rösta från utlandet på valdagen den 26 maj, det kan du läsa mer om här.

Text: Ylva Tivéus