Tack för ett spännande år!

I väntan på att nyårsklockorna ska ringa in det nya året blickar vi tillbaka på ett händelserikt 2018:

Valåret gav oss möjlighet att engagera utlandssvenskarna att utnyttja sin demokratiska rättighet genom att rösta i riksdagsvalet. Målet var att öka valdeltagandet bland utlandssvenskar – ett resultat som vi fortfarande inväntar, men ambassader och konsulat har redan vittnat om ett kraftigt ökat deltagande, vilket är mycket glädjande.

GDPR seglade upp på allas agenda, så även för oss. Numera har vi rutiner och processer för bildhantering och personuppgifter.

Efterfrågan på internationell erfarenhet och kompetens ökar och många studenter känner ett behov av att ge sig ut i världen för att studera. Projektet ”Internationella studier” genomförde vi tillsammans med Linnéuniversitetet i Växjö. Målet var att bidra till ökad förståelse kring hur arbetsgivare värdesätter och resonerar kring utlandserfarenhet kopplad till studier. Dessutom bidrog insatsen till att inspirera och ge praktiska råd. Detta var väldigt uppskattat och universitetet har återkopplat att de gärna ser att vi återkommer med ett liknande upplägg.

Boken ”Att bo utomlands som medföljare” gick från tanke till tryckeriet och landade lagom till 80-årsjubileet i somras. Vi är övertygade om att många kommer att få användning av boken.

Som en del av 80-årsfirandet hölls seminariet ”Sverige i världen och världen i Sverige – utmaningar för vår gemensamma framtid” som lockade en stor publik och fick mycket positiv respons, tack vare talarna Carl Bildt, Ola Rosling och Jan Eliasson, men även den efterföljande diskussionen med Jan Eliasson, Ahmed Abdirahman, Sofia Breitholtz, Tove Lexén och Henrietta Flodell. I samband med prisceremonin för Årets Svensk i Världen, som detta år tilldelades operasångerskan Nina Stemme, deltog inte mindre än sju av de totalt 30 tidigare pristagarna.

Nu laddar vi batterierna inför 2019. Vi kan redan nu utlova ett händelserikt år med fokus på EU-valet och Utlandssvenskarnas parlament. Det sistnämnda är tillfället då vi med gemensamma krafter sätter strålkastarljuset på de hinder som utlandssvenskar möter och som vi vill komma till rätta med.

Tack alla medlemmar som gör vårt arbete möjligt – vi hoppas att ni vill fortsätta vara med oss på resan framåt!

Gott Nytt År!

Foto: https://pixabay.com