Parlamentet

Utlandssvenskarnas Parlament anordnas vartannat år sedan 2007. Det sjätte Utlandssvenskarnas Parlament hölls den 22 augusti 2017. Nästa parlament kommer att äga rum i Stockholm år 2019.

Inspirationen till att anordna ett parlament för utlandssvenskarna kommer från Finland. Svenskar i Världens parlament har inte samma formella ton som det finska parlamentet. Vi använder oss exempelvis inte av delegationer utan alla som vill närvara, både medlemmar och icke-medlemmar, är välkomna att delta i arbetsgrupper och plenum.

Parlamentet äger rum i augusti. De senaste parlamenten har invigts av Riksdagens talman och en eller flera ministrar brukar delta. Dagen innehåller panelsamtal om ämnen som berör utlandssvenskar. Exempelvis var ämnet under parlamentet 2013 ”Att tillvarata internationell kompetens”. Dagen fortsätter med att parlamentet delas upp i arbetsgrupper som under några timmar diskuterar olika frågor och utvecklar resolutioner inom olika områden. År 2015 var arbetsgrupperna uppdelade efter kategorierna ”Skatter, pensioner & försäkringar”, ”Medborgarrättsfrågor” samt ”Migration, mobilitet- utlandssvenskarna som resurs”. Till det senaste parlamentet år 2017 tillkom även arbetsgruppen ”Familje- och utbildningsfrågor”. Resolutionerna presenteras kort i plenum och företrädare för riksdagspartierna ges möjlighet att ge sina kommentarer. Parlamentet brukar också innehålla en eller två inspirationstalare och dagen avslutas med en mottagning för talare och deltagare.

Syftet med parlamentet är att lyfta fram frågor som berör utlandssvenskarna och att genom resolutionerna bestämma vilka frågor som Svenskar i Världen ska driva de nästkommande två åren. Parlamentet har under åren blivit en etablerad demokratisk plattform som kommit att uppmärksammas allt mer. Genom parlamentet förstärks Svenskar i Världens legitimitet som utlandssvenskarnas främsta förespråkare gentemot de svenska myndigheterna och som viktig röst i den svenska debatten.

Nedan följer resolutioner (som pdf) från åren 2007-2017:

Här kan du läsa pressmeddelandet från parlamentet 2013.

Har du förslag och åsikter om vilka frågor organisationen ska driva kontakta kansliet på svenskar.i.varlden@sviv.se.