Utlandssvenskarnas parlament är vårt viktigaste forum för att göra utlandssvenskarnas röst hörd. Här diskuteras lösningsförslag på de utmaningar som utlandssvenskar har i relation till svenska regelverk och attityder. På senaste parlamentet diskuterades inte mindre än 29 sakfrågor. Dessa utgör grunden för vårt påverkansarbete gentemot politiker och beslutsfattare.

Förlagan till Utlandssvenskarnas parlament kommer från Finland, och 2019 var det sjunde gången parlamentet arrangeras i Sverige. Under en dag diskuterar ett antal arbetsgrupper olika sakfrågor med syfte att ta fram en tydlig problemformulering och förslag på lösning. I arbetsgrupperna ingår utlandssvenskar och experter med specifik kunskap kopplat till sakfrågorna. Dessutom deltar riksdagsledamöter från samtliga partier.

En summering av Utlandssvenskarnas parlament 2019 hittar du här och på Facebook kan du ta del av rörligt material från dagen. Information om talare och de sakfrågor som diskuterades hittar du här.

Varje parlament har resulterat i ett antal resolutioner: