Sverige borde ta till vara på utlandssvenskarnas kompetens

Svenskar i Världen har initierat en pilotstudie om utlandssvenskars möjlighet att få jobb i Sverige. Syftet är att ta reda på varför svenska arbetsgivare inte värdesätter och tar vara på deras kunskaper och erfarenheter från andra länder. Vår generalsekreterare har blivit intervjuad i tidningen Personal om studien.

Läs intervjun här