Årets viktigaste evenemang för utlandssvenskar är på ingång – möt våra talare

Var med och påverka i frågor som rör dig som utlandssvensk. I sommar går Svenskar i Världens sjätte utlandssvenskarnas parlament av stapeln den 22 augusti. Utlandssvenskarnas parlament har sedan 2005 varit en demokratisk plattform för utlandssvenskarna där det främsta syftet är att besluta om resolutioner som ska drivas av Svenskar i Världen å alla de 660 000 utlandssvenskars vägnar. Idén kommer ursprungligen från Finland och blir alltmer ett föremål för mediebevakning samt en utmärkt utgångspunkt för diskussion med politiker och beslutsfattare.

Vi kommer att behandla frågor i de olika grupperna beskattning och välfärdsfrågor, medborgarrättsfrågor, mobilitetsfrågor och familje- och utbildningsfrågor. Förslag på resolutioner kommer att förberedas av kansliet och sedan beslutas om i de olika arbetsgrupperna på utlandssvenskarna parlament för att därefter drivas av Svenskar i Världen fram till nästa parlament 2019. Mer om information om våra resolutioner och sakfrågor finner du här.

Utöver detta så gästas vi av intressanta talare som i år kommer att diskutera ämnen centrerade kring Brexit, Sveriges relationer till USA, Frankrikes nystart samt tillvaratagande av den svenska diasporan.

OLLE WÄSTBERG: Sveriges komplexa relationer till USA – mer än bara Trump 
ow-200Olle Wästberg är diplomat, politiker och journalist. Han har varit riksdagsledamot, statssekreterare i finansdepartementet, chefredaktör för Expressen, svensk generalkonsul i New York och generaldirektör på Svenska Institutet. Han har också arbetat som ledare för de svenska aktiviteterna kring Raoul Wallenberg 100 år samt som ordförande för Demokratiutredningen. I dagarna utkommer han med boken ”Folkstyret i rädslans tid”.

Idag är Olle Wästberg styrelseordförande för Stiftelsen Isaak Hirschs Minne och styrelseledamot för flertalet stiftelser och företag. Han har gedigen kunskap och USA och dess relationer till Sverige.

VERONIKA WAND-DANIELSSON: President Macron – en nystart för Frankrike och för Europa VERONIKA

Veronika Wand-Danielsson har en lång utrikespolitisk karriär bakom sig. Hon har arbetat på OECD/DAC i Paris, innan hon 1990 började på UD med ansvar för FN-frågor. Hon har därefter tjänstgjort på EU-kommissionens biståndsdirektorat samt Sveriges ständiga representation vid Europeiska Unionen i Bryssel, med ansvar för bl.a. EU:s långtidsbudget samt Lissabonfördraget.

2007 utnämndes hon till Sveriges ambassadör vid NATO och 2014 utsågs hon till Sveriges första kvinnliga ambassadör i Frankrike och Monaco.

MAGNUS RYDÉN: Brexit, handel och öppenhet: Vart är vi på väg? 
MAGNUS

Magnus Rydén är enhetschef på UD för internationell handelspolitik och EU:s inre marknad. Han har arbetat mer än 20 år i utrikesförvaltningen med EU, handel och främjandefrågor i fokus. Han har tjänstgjort växelvis i Stockholm och på EU-representationen i Bryssel, ambassaden i Dublin och senast som chef för handelsavdelningen på ambassaden i Washington.

Magnus Rydéns enhet är regeringskansliets centrala funktion för frågor om handelspolitik, internationell handel och investeringar samt EU:s gemensamma lagstiftning. Enheten har ansvar för genomförandet och utvecklingen av Sveriges politik i frågor som rör EU:s inre marknad – något som gör enheten central i frågeställningar som rör Brexit och Storbritanniens framtid inom eller utanför EU:s inre marknad.

 

Samma kväll bjuder Margot Wallström in utlandssvenskarnas parlaments deltagare till mottagning på Utrikesdepartementet. Mottagningen är kostnadsfri och anmälan sker i samband med biljettköp till utlandssvenskarnas parlament.

Missa inte chansen att delta på årets viktigaste evenemang för utlandssvenskar. Alla med intresse är varmt välkomna att delta, höra till intressanta talare och mingla med toppar från den politiska sfären såväl som företagsvärlden. 

Anmälan sker via Billetto