Sakfrågor

Vi är utlandssvenskarnas röst i Sverige genom att vi synliggör utlandssvenskarnas utmaningar och bedriver påverkansarbete mot beslutsfattare och myndigheter inom olika sakfrågor.

Utlandssvenskarnas parlament är vårt viktigaste forum för att göra utlandssvenskarnas röst hörd i Sverige. Här synliggörs och sammanfattas de utmaningar som utlandssvenskarna har i relation till Sverige. Dessa sakfrågor utgör grunden för vårt påverkansarbete gentemot politiker och beslutsfattare.

Förlagan till Utlandssvenskarnas parlament kommer från Finland, och 2019 blir det sjunde gången parlamentet arrangeras i Sverige. Under en dag diskuterar ett antal arbetsgrupper olika sakfrågor med syfte att ta fram en tydlig problemformulering och förslag på lösning. I arbetsgrupperna ingår utlandssvenskar och experter med specifik kunskap kopplat till sakfrågorna. Resultatet blir resolutioner som sedan överlämnas till berörda myndigheter och beslutsfattare.

Sedan Utlandssvenskarnas parlamentet 2017 arbetar vi utifrån fyra övergripande sakområden:

Skatter och välfärd

  • Lägre SINK-skatt
  • Rätt till begravningsplats i Sverige
  • Vilande SGI vid utflytt
  • Bättre information om sjukvårdsförmåner för utlandssvenskar inom EU/EES och Schweiz

Medborgarrättsfrågor

Mobilitetsfrågor

Familje- och utbildningsfrågor

  • Medförande av skolpeng utomlands
  • Mer allmängiltiga behörighetskrav för utlandsskolors statsbidrag
  • Förändrad bedömning av IB-betyg
  • Personnummer för svenska medborgare födda utomlands
  • Uppehållstillstånd i Sverige för medföljande icke-EU medborgare
  • Svenskt medborgarskap efter 22 års ålder

Mellan 2015-2017 arbetade vi utifrån tre övergripande sakområden:

Skatter, pensioner och försäkringar

Medborgarrättsfrågor

Migration och mobilitet – utlandssvenskarna som resurs