Sakfrågor

Vi bevakar, påverkar och informerar i frågor som är viktiga för utlandssvenskarna.

Vid Utlandssvenskarnas Parlament har våra medlemmar möjlighet att göra sin röst hörd och vi får möjlighet att på ett samlat sätt få veta vad som är viktigt för alla svenskar som bor utomlands.

Sedan parlamentet 2017 arbetar vi utifrån fyra övergripande sakområden:

(informationen uppdateras för närvarande och fler länkar kommer finnas inom kort)

Skatter och välfärd

  • Lägre SINK-skatt
  • Rätt till begravningsplats i Sverige
  • Vilande SGI vid utflytt
  • Bättre information om sjukvårdsförmåner för utlandssvenskar inom EU/EES och Schweiz

Medborgarrättsfrågor

Mobilitetsfrågor

Familje- och utbildningsfrågor

  • Medförande av skolpeng utomlands
  • Mer allmängiltiga behörighetskrav för utlandsskolors statsbidrag
  • Förändrad bedömning av IB-betyg
  • Personnummer för svenska medborgare födda utomlands
  • Uppehållstillstånd i Sverige för medföljande icke-EU medborgare
  • Svenskt medborgarskap efter 22 års ålder

 

 

Mellan 2015-2017 arbetade vi utifrån tre övergripande sakområden: