Fler emigrerar – och mår bättre

I en bilaga till Svenska Dagbladet har Svenskar i Världens generalsekreterare Karin Ehnbom-Palmquist blivit intervjuad om anledningarna bakom den växande trenden att allt fler flyttar utomlands. 2015 utvandrade 55 830 personer, varav ungefär 1/3 var födda i Sverige. De som emigrerar är ofta högutbildade, välmående och glada tjänstemän, som har det förspänt redan från början. Annat var det 1887 när 1,1 % av Sveriges befolkning flydde fattigdom, steniga åkrar och hunger.

Steget att flytta är inte alls lika stort idag som förr, mycket tack vare internet som gör det enkelt att hålla kontakten med familj och vänner i Sverige. Lågprisflygbolagen har också pressat priserna på flygbiljetter och många utlandssvenskar kan åka hem och hälsa på några gånger om året.

Artikeln i Svenska Dagbladets bilaga som PDF.

Skribent: Joanna Drevinger