Fler svenskar bör plugga i utlandet

”De akademiska kunskaper man som student får del av genom ett utbyte är givetvis viktiga i sig. Men lika mycket handlar internationell erfarenhet om den personliga utveckling det innebär att bo och studera i ett annat land”

Det är en av de viktigaste punkterna som generaldirektören för Universitets- och Högskolerådet, Ulf Melin och chefen för Industriell Utveckling hos Teknikföretagen, Amelie von Zweigbergk, skriver om att studera utomlands i dagens SvD.

Läs artikeln i sin helhet HÄR

Läs om Svenskar i Världens seminarium om internationella studier HÄR

Den internationella erfarenheten är ovärderlig

”Till exempel är det bland de nyutexaminerade högskoleingenjörerna i Sverige endast 9 procent som har internationell erfarenhet i sin examen. Det är alldeles för få för ett land som Sverige, där den stora majoriteten av våra teknikföretag är verksamma på en global marknad. Inte minst digitaliseringen, som är helt global till sin natur, påskyndar en utveckling där fler medarbetare behöver ha med sig en inter­nationell erfarenhet redan när de börjar arbeta.”

Krävs ett medvetet och långsiktigt arbete med att få ut fler studenter

”Vad Sveriges lärosäten behöver är:

  • Satsa på vägledning om utlandsstudier
  • Införa mål kopplade till internationella studier
  • Identifiera perioder för utbyten”