Allt fler vill studera utomlands

Den 17 maj ordnade Svenskar i Världen ett frukostseminarium om internationella studier. Mötet arrangerades i samarbete med fackförbundet Jusek och gick av stapeln i deras lokaler på Nybrogatan i Stockholm.

Många intressanta deltagare
Seminariet erbjöd utöver en god frukost, möjlighet att lyssna till intressanta talare som bidrog med sin syn på internationella studier. En expertpanel diskuterade likaså olika aspekter av utlandsstudier. Inbjudna gäster från näringslivet var Kristian Andersson, VD och grundare för det internationella bemanningsföretaget MultiMind, Anki Ljung, ansvarig för Ericssons rekrytering i Sverige, samt Tuve Johannesson, företagsledare och Svenskar i Världens ordförande. SISA:s medgrundare och styrelsesekreterare Sebastian Andersson deltog också  i panelen och talade om vad SISA är och kan hjälpa till med. Medverkade i panelen gjorde även två före detta utlandsstudenter, Louise Wästhage och Emanuel Örtengren. Karin Ehnbom-Palmquist var moderator på mötet.

Våga ta steget!
Samtliga talare och paneldeltagare var rörande överens om att de som funderar på att ge sig iväg och plugga utomlands bör ta steget och göra slag i saken. Möjligheten att få just den utbildning du vill ha, värdet i att spetsa sitt CV med något extra samt de språkkunskaper du utvecklar ansåg panelen som ovärderliga erfarenheter. Självklart hade både Louise och Emanuel orosmoln på himlen innan de åkte iväg. Har jag valt rätt? Kommer jag att klara av det här? Louise ramade in poängen väl: – Du kommer att klara av det. Bara gör det!

Gå utanför det som är så förfärligt svenskt
Såväl publik och talare som paneldeltagare var eniga om att en av de viktigaste kompetenser utlandsstudenter utvecklar är förmågan att skapa sig ett utifrån-in perspektiv. När du går utanför ”det som är så förfärligt svenskt”, som Tuve Johannesson sa, vidgar du som student din referensram. Du lär dig att sätta Sverige i ett perspektiv och se trender.  Kristian poängterade att du utvecklar din problemlösningsförmåga och initiativrikedom när du läser i ett annat land. Både Anki och Kristian ser dessa kompetenser som mycket värdefulla i en rekryteringsprocess och något som är bra att framhålla i sitt CV.

Var lite smyglistig
Problemen med att arbetsgivare ibland inte känner igen och/eller förstår den kompetens utlandsstudenter har med sig från ett annat land bollades flitigt. Problem som att arbetsgivaren inte känner igen kurserna, universitetet eller kanske betygssystemet kom upp. Här gäller det att ”minimera otryggheten hos arbetsgivaren” som Emanuel uttryckte sig.

Både Kristian och Anki ansåg att utlandserfarenheten är oerhört positiv att ha med sig, men att det ställer lite krav på studenten när det gäller att beskriva sin kompetens. Anki betonade särskilt vikten av att exemplifiera sin kunskap och sina färdigheter. Det är viktigt att studenten försöker sätta sig in i den som sitter på andra sidan bordet och intervjuar. Vilken bakgrund har han eller hon? Hjälp arbetsgivaren på traven med beskrivande exempel på den kompetens du har.

– Var lite smyglistig och hjälp arbetsgivaren lite på traven, sa Anki. Sebastian från SISA tipsade om vikten av att skapa sig kontaktytor i Sverige för att lättare komma in på den svenska arbetsmarknaden igen, till exempel praktik eller kurser som arbetsgivarna känner till. Han rekommenderade också hemvändande studenter som söker jobb i Sverige att skaffa så många kontakter som möjligt på hemmaplan.

Se hela seminariet på Youtube.