Utlandssvenskarnas Parlament 2015

Se de senaste resolutionssvaren

Vid Utlandssvenskarnas Parlament 2015 antogs flertalet resolutioner inom nedanstående områden. Allt eftersom vi får in resolutionssvar från olika instanser publicerar vi dem på vår webbplats.

Skatter, pensioner och försäkringar

 • Begravningsavgift
 • Frysa SGI vid utflytt
 • Hemtjänst i utlandet
 • Sjukvårdsförmåner inom EU/EES och Schweiz
 • Sänkning av SINK-skatten

Medborgarrättsfrågor

 • Underlätta vid ansökan om nytt pass- elektroniskt samt vid provisoriska passtationer
 • Förnyelse av svenska pass
 • Pass som identitetshandling
 • Längre giltighetstid och fler sidor i passet
 • Svenska beskickningar i utlandet
 • Särskild valkrets för utlandssvenskar
 • E-röstning från utlandet

Migration, mobilitet- utlandssvenskarna som resurs

 • Andrahandsuthyrning av bostäder
 • Föräldraskapsfrågan
 • Elektronisk information
 • IT, Telekom & Bank för hemvändare
 • Utlandsskolor och skolpeng