Antagna resolutioner från 2015

På Utlandssvenskarnas Parlament den 18 augusti 2015 antogs resolutioner, som ligger till grund för Svenskar i Världens arbete de kommande två åren. Tre arbetsgrupper behandlade frågor som är viktiga för utlandssvenskar.

Arbetsgrupp 1 behandlade frågor om skatter, pensioner och försäkringar. Begravningsavgift för utlandssvenskar, att kunna frysa sin SGI (Sjukpenninggrundande inkomst) vid utflytt, hemtjänst i utlandet samt sänkning av SINK-skatten var exempel på ämnen som diskuterades.

Arbetsgrupp 2 behandlade frågor rörande medborgarrättsfrågor. Förslag om att underlätta ansökan om nytt pass elektroniskt samt vid provisoriska passtationer, längre giltighetstid för pass och fler sidor i passet samt en särskild valkrets för utlandssvenskar togs upp i den här gruppen.

Arbetsgrupp 3 behandlade migration, mobilitet och utlandssvenskar som resurs. Bland förslagen finns frågor kring andrahandsuthyrning av bostäder i Sverige för svenskar som bor utomlands, servicen och informationen för hemvändande utlandssvenskar och frågor om utlandsskolor och skolpeng.

Läs alla antagna resolutioner HÄR

Resolutionerna berör:

 • Begravningsavgifter
 • Frysning av SGI vid utflytt
 • Rätt till hemtjänst i utlandet
 • Sjukvårdsförmåner inom EU/EES ochSchweiz
 • Sänkning av SINK-skatten
 • Enklare ansökan om nytt pass- elektroniskt samt vid provisoriska passtationer
 • Förnyelse av svenska pass
 • Pass som identitetshandling
 • Längre giltighetstid och fler sidor i passet
 • Svenska beskickningar i utlandet
 • Särskild valkrets för utlandssvenskar
 • E-röstning
 • Andrahandsuthyrning av bostäder
 • Registrering av föräldraskap
 • Elektronisk information vid hemflytt
 • IT, Telekom & Bank för hemvändare
 • Utlandsskolor och skolpeng

En resolution som inte antogs var den gällande avdrag på SINK-skatten. Förklaringen bakom det är att poängen med att bli beskattad med den särskilda inkomstskatten för utlandsbosatta (SINK) är att det är en skatt med en fast procentsats, idag 20 procent. Enligt konstruktionen får inga skatteavdrag göras från SINK. Eftersom det inte är möjligt att göra några skatteavdrag, är det inte heller möjligt att göra några RUT- eller ROT-avdrag (som är en slags skatteavdrag). Vill man utnyttja RUT- och ROT-avdrag, måste man välja att bli beskattad på vanlig väg, det vill säga med vanlig inkomstskatt och inte SINK.