Grant Thornton

Grant ThorntonHjälp med internationella skatte- och socialförsäkringsfrågor

Grant Thorntons Mobility Services (GMS) hjälper dig med internationella skatte – och socialförsäkringsfrågor i samband med flytt mellan olika länder.

Svenska och internationella skatte- och socialförsäkringsregler genomgår ständiga förändringar vilket får konsekvenser för den som överväger att flytta från eller till Sverige för kortare eller längre tid.
Förflyttningar mellan länder kan ge upphov till såväl skatt- som rapporteringsskyldighet i flera länder för dig som individ, för eventuell arbetsgivare, eller det egna företaget.

Grant Thorntons Mobility Services (GMS) ger råd om skatt och socialförsäkring vid internationella förflyttningar så att du kan hantera skyldigheter och risker på rätt sätt.

Vi hjälper dig med:

  • Utredningar och rådgivning inom svensk och internationell individbeskattning
  • Utredningar och rådgivning inom svensk och international socialförsäkring samt socialavgifter
  • Konkreta skatte- och socialavgiftsberäkningar
  • Skatteprocesser
  • International HR (t.ex. avtal och särskilda villkor för utlandstjänstgöring, utformning av policies)
  • Ansökningar och registreringar (t.ex. registrering av utländsk arbetsgivare i Sverige, skatteregistrering av den anställde, ansökan om jämkning, ansökan om expertbeskattning, ansökan om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta (SINK), ansökan om A1/utsändningsintyg)
  • Deklarationstjänster
  • Seminarieverksamhet

Grundläggande information om skatt och sociala avgifter mm finner du genom att klicka här!

Som medlem i Svenskar i Världen bjuder vi dig på de första 15 minuternas konsultation och därefter ges en rabatt om 10 % på våra redan förmånliga timpriser.

Hos SVIV får du en rabattkod för att utnyttja erbjudandet.

Välkommen att kontakta oss på skatteavdelningen. Vi finns på plats i Stockholm, Göteborg och Malmö. Vi svarar på dina frågor och har mångårig erfarenhet från området.

Aino Askegård Andrésen
aino.a.andresen@se.gt.com
Tel: +46 (0)8 563 072 85

Margita Beijer
margita.beijer@se.gt.com
Tel: +46 (0)8 563 073 35

Stefan Thomsson
stefan.thomsson@se.gt.com
Tel: +46 (0)8 563 070 48

www.grantthornton.se