Grant Thornton

Hjälp med internationella skatte- och socialförsäkringsfrågor

Grant Thorntons Mobility Services (GMS) kan hjälpa dig med internationella skatte – och socialförsäkringsfrågor i samband med flytt mellan olika länder framförallt där ett företag finns med i bilden och/eller vid komplexa situationer för dig som individ.

Svenska och internationella skatte- och socialförsäkringsregler genomgår ständiga förändringar vilket får konsekvenser för den som överväger att flytta från eller till Sverige för kortare eller längre tid. Förflyttningar mellan länder kan ge upphov till såväl skatt- som rapporteringsskyldighet i flera länder för dig som individ, för en arbetsgivare eller det egna företaget (fåab-frågor).

Grant Thorntons Mobility Services (GMS) ger råd om skatt och socialförsäkring vid internationella förflyttningar så att du kan hantera skyldigheter och risker på rätt sätt.

De kan hjälpa dig med:

  • Utredningar och rådgivning inom svensk och internationell individbeskattning
  • Utredningar och rådgivning inom svensk och international socialförsäkring samt socialavgifter
  • Konkreta skatte- och socialavgiftsberäkningar
  • Skatteprocesser
  • International HR (t.ex. avtal och särskilda villkor för utlandstjänstgöring, utformning av policies)
  • Ansökningar och registreringar (t.ex. registrering av utländsk arbetsgivare i Sverige, skatteregistrering av den anställde, ansökan om jämkning, ansökan om expertbeskattning, ansökan om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta (SINK), ansökan om A1/utsändningsintyg)
  • Deklarationstjänster
  • Seminarieverksamhet

Medlemserbjudande

Första 15 min gratis, därefter 10 % rabatt på det totala arvodet (gäller svenska arvoden).

Logga in för att se hur du kommer åt denna förmån.

Aino Askegård Andrésen
E-post: aino.a.andresen@se.gt.com
Tel: +46 8 563 072 85
Läs mer om Aino Askegård Andrésen här.

Christine Aller
E-post: christine.aller@se.gt.com
Tel: +46 8 560 376 28
Läs mer om Christine Aller här.

www.grantthornton.se