Grant Thornton

Grant ThorntonHjälp med internationella skatte- och socialförsäkringsfrågor

Grant Thorntons Mobility Services (GMS) kan hjälpa dig med internationella skatte – och socialförsäkringsfrågor i samband med flytt mellan olika länder.

Svenska och internationella skatte- och socialförsäkringsregler genomgår ständiga förändringar vilket får konsekvenser för den som överväger att flytta från eller till Sverige för kortare eller längre tid.
Förflyttningar mellan länder kan ge upphov till såväl skatt- som rapporteringsskyldighet i flera länder för dig som individ, för eventuell arbetsgivare, eller det egna företaget.

Grant Thorntons Mobility Services (GMS) ger råd om skatt och socialförsäkring vid internationella förflyttningar så att du kan hantera skyldigheter och risker på rätt sätt.

De kan hjälpa dig med:

  • Utredningar och rådgivning inom svensk och internationell individbeskattning
  • Utredningar och rådgivning inom svensk och international socialförsäkring samt socialavgifter
  • Konkreta skatte- och socialavgiftsberäkningar
  • Skatteprocesser
  • International HR (t.ex. avtal och särskilda villkor för utlandstjänstgöring, utformning av policies)
  • Ansökningar och registreringar (t.ex. registrering av utländsk arbetsgivare i Sverige, skatteregistrering av den anställde, ansökan om jämkning, ansökan om expertbeskattning, ansökan om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta (SINK), ansökan om A1/utsändningsintyg)
  • Deklarationstjänster
  • Seminarieverksamhet

Grundläggande information om skatt och sociala avgifter mm finner du här.

Grant Thorntons Private Client Services (PCS) utgörs av internationell skatterådgivning för entreprenörer. De lämnar skatterådgivning kring skattekonsekvenser invid företagsförsäljningar och uttag av olika typer av pensioner.

Som medlem i Svenskar i Världen bjuds du på de första 15 minuternas konsultation som avser enklare frågor samt en generell diskussion om vad man ska tänka på såväl vid inflytt/återflytt till respektive utflytt från Sverige. Internationell skatterätt är mycket komplex då det handlar om minst två länders interna skattelagstiftning och därutöver de internationella avtal som kan tillämpas. Avseende utländsk rätt måste svaren dessutom förankras hos deras internationella kollegor.

Efter de första 15 minuternas konsultation kommer ni överens om hur de kan hjälpa dig vidare. Om du väljer att anlita Grant Thornton därefter kommer de att behöva ett uppdragsbrev och du ges en rabatt om 10 procent på deras svenska timpriser som varierar mellan 4 400 – 1 900 kr (ex moms) beroende på skatterådgivarens erfarenhet. Utländska timarvoden offereras och debiteras separat.

Kontakta Svenskar i Världens kansli för att få en rabattkod för att kunna utnyttja erbjudandet.

Skatteavdelningen på Grant Thornton finns på plats i Stockholm, Göteborg och Malmö. De har mångårig erfarenhet från området.

Aino Askegård Andrésen
aino.a.andresen@se.gt.com
Tel: +46 (0)8 563 072 85
Läs mer om Aino här.

Margita Beijer
margita.beijer@se.gt.com
Tel: +46 (0)8 563 073 35
Läs mer om Margita här.

Stefan Thomsson
stefan.thomsson@se.gt.com
Tel: +46 (0)8 563 070 48
Läs mer om Stefan här. 

www.grantthornton.se