Aino Askegård Andrésen

Aino_Askegard_AndresenSkattejurist/Tax Director och arbetar med skatte- och socialförsäkringsfrågor inom Global Mobility.  Aino har över 20 års yrkeserfarenhet, med examen från Stockholms Universitet och har arbetat hos GrantThornton sedan 2007. Hon är auktoriserad skatterådgivare (FAR) och medlem i International Fiscal Association (IFA). Hon har tidigare varit verksam hos Skatteverket, PwC och Deloitte.

Aino har stor erfarenhet av frågor avseende internationella personalförflyttningar och området Global Mobility. Hon är specialiserad på internationella individbeskattningsfrågor, svensk och internationell socialförsäkring och internationell Human Resource avseende expatriater.

 

 

Titel: Skattejurist/Tax Director

Firma: GrantThornton

Telefon: +46 (0)8 563 072 85

Mobil: +46 (0)7 613 072 85

Email: aino.a.andresen(a)se.gt.com

Medlemserbjudande: Första 15 min gratis, sen 10 % på det totala arvodet.