Utlandsvenskarnas Parlament 2019

Utlandssvenskarnas parlament är ett viktigt forum för att synliggöra och sammanfatta de utmaningar många utlandssvenskar har i relation till svenska regelverk. Det kan bland annat handla om svårigheten med att ansöka om nytt pass eller körkort, avsaknaden av aktivt personnummer för utskrivna svenskar och svenska barn födda i utlandet, bedömningen av IB-betyg och SINK-skatten för att nämna några områden som förenar en i övrigt heterogen grupp. På parlamentet diskuterar utlandssvenskar i samråd med experter och politiker olika lösningar på dessa utmaningar.

På sikt är målet att svenskar med framgång ska kunna arbeta, studera och bo utomlands för att kunna tillgodogöra sig internationell erfarenhet som inte bara gynnar individen utan även det svenska näringslivet och samhället i stort.

Årets tema är ”Internationell erfarenhet – en framgångsfaktor för svenskar, det svenska näringslivet och samhället i stort”.

Läs om Utlandssvenskarnas parlament 2023 här och 2021 här.

Datum: 22 augusti, 2019
Tid:
10:00-17:00, registrering från 9:00
Plats: Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm
Kostnad: 350 kr för medlemmar, 450 kr för icke-medlemmar. Avgift från Billetto tillkommer. Lunch, för- och eftermiddagsfika ingår.

Talare


Anna König Jerlmyr, finansborgarråd och gruppledare för kommunfullmäktigegruppen i Stockholms stad

Lena Olving, företagsledare med mångårig internationell erfarenhet, utsedd till Näringslivets mäktigaste kvinna 2010 av Veckans Affärer


Tove Lifvendahl, politisk chefredaktör på Svenska Dagbladet och författare till boken ”Från sagoland till framtidsland – om svensk identitet, utveckling och emigration”

Politiker


Lars Andersson (SD)

Alexandra Anstrell (M)

Sofia Damm (KD)

Jens Holm (V)

Kerstin Lundgren (C)

Johan Pehrson (L)

Pernilla Stålhammar (MP)

Mathias Tegnér (S)

Moderator


Lisa Emelia Svensson, ambassadör, diplomat vid FN och UD, doktorsexamen i företagsekonomi och ledamot i Svenskar i Världens styrelse

Arbetsgrupper

Grupp 1: Utbildning

 • Finansiering av högre utlandsstudier
 • Mer rättvis konvertering av betyg från utländska skolor och universitet
 • Medförande av skolpeng utomlands
 • Bättre studievägledning för att främja utlandsstudier
 • Främjande av svenskundervisning utomlands

Grupp 2: Skatter och pension

 • Sänkning av SINK-skatten
 • Fortsatt export av garantipension

Grupp 3: Mobilitet

 • Underlätta kreditprövning
 • Förnyelse av svenskt körkort i utlandet
 • Elektronisk information och service
 • Internet och telefonabonnemang för utlandssvenskar
 • Bevara utlandssvenskars folkbokföring i Statens person-adressregister

Grupp 4: Försäkring och sjukvård

 • Register över vaccination
 • Förbättrade försäkringsvillkor för utlandssvenskar
 • Bättre information och ökad kunskap om utlandssvenskarnas rättigheter inom vården
 • Sjukvård för utlandssvenskar i Sverige
 • Vilande SGI vid utflytt
 • Subventionerad sjukvård för utlandssvenskar boendes utanför EU, EES och Schweiz

Grupp 5: Medborgarrätt

 • Underlätta vid ansökan om nytt pass för utlandssvenskar
 • Fler sidor i passet
 • Särskild valkrets för utlandssvenskar
 • E-röstning från utlandet
 • Förbättrat system av folkbokföring vid ut- och inskrivning av utlandssvenskar
 • Utökad information vid registrering av giftermål i Sverige

Grupp 6: Medborgarskap

 • Medborgarskap efter 22 års ålder
 • Uppehållstillstånd för medföljare till svensk medborgare
 • Personnummer för svenska medborgare födda utomlands

Grupp 7: Attityd och värdering

 • Värdering av internationell kompetens vid hemflytt
 • Värdering av internationell utbildning från utlandet vid hemflytt
 • Nätverk för hemvändande svenskar

En summering av Utlandssvenskarnas parlament 2019 hittar du här och på Facebook kan du ta del av rörligt material från dagen.

Fotograf: Bengt Säll