Utlandssvenskarnas röst i Sverige

I förra veckan arrangerade Svenskar i Världen den sjunde upplagan av Utlandssvenskarnas parlament. Under en heldag diskuterade utlandssvenskar, riksdagspolitiker och experter från näringslivet, myndigheter och andra sakkunniga konstruktiva lösningsförslag på olika utmaningar som utlandssvenskar har i förhållande till svenska regelverk och attityder.

Under dagen belystes det faktum att internationell erfarenhet och kompetens är ett måste för det svenska näringslivet, akademi och samhället i stort, och att rätt förutsättningar därför måste till. På sikt är målet att svenskar med framgång ska kunna arbeta, studera eller av andra skäl bo utomlands, och väl tillbaka ska deras internationella erfarenhet tillvaratas på bästa möjliga sätt. Ett misslyckande av denna brain circulation leder till brain drain, vilket får negativa konsekvenser inom många områden.

Talare med olika perspektiv

Svenska Dagbladets politiska chefredaktör Tove Lifvendahl, som även skrivit boken ”Från sagoland till framtidsland – om svensk identitet, utveckling och emigration”, öppnade parlamentet genom att sätta oss svenskar i ett internationellt perspektiv.

Stockholms finansborgarråd Anna König Jerlmyr berättade om planerna att sätta Stockholm på den internationella kartan bland annat genom att bli bättre på att attrahera internationell kompetens och studenter.

”Att inte ta tillvara på den kompetens som svenskar skaffat sig på bolag utomlands är direkt slösigt”, kommenterade den tredje talaren Lena Olving, som har mångårig internationell erfarenhet bland annat som vice vd för olika divisioner inom Volvo Personvagnar i Asien och vd för teknikbolaget Mycronic. ”Redan när bolagen skickar ut sina anställda på internationella uppdrag bör de ha en plan för medarbetaren när hen väl återvänder”, menade hon.

Tove Lifvendahl är författare till boken ”Från sagoland till framtidsland – Om svensk identitet, utveckling och emigration”. Foto: Bengt Säll

Trettiotal sakfrågor

Totalt diskuterades ett trettiotal sakfrågor i olika arbetsgrupper; utbildning, mobilitet, försäkring- och sjukvård, medborgarrätt, medborgarskap, skatte- och pension samt attityd- och värderingsfrågor. Utmaningarna och lösningsförslagen sammanfattades därefter för politikerna som gav sin syn på saken.

Efter två långa diskussionspass stod det klart att det finns en tydlig samstämmighet partierna emellan: de svenskar som bor utomlands är viktiga. Politikerna lovade ett flertal gånger att ta med sig problemställningarna tillbaka arbetsborden för att se om det går att få till en lösning.

Nästa steg för Svenskar i Världen blir att formulera utmaningarna och lösningsförslagen utifrån diskussionerna på parlamentet i form av resolutioner. Därefter kommer resolutionerna att överlämnas till berörda mottagare som har mandat att få till stånd en förbättring. Detta arbete kommer att ske under hösten.

Avrundande mingel på UD

Utlandssvenskarnas parlament avrundades med ett mingel på UD, vilket är en mycket uppskattad tradition. Här hälsades vi välkomna av Niklas Johansson, statssekreterare hos utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor Ann Linde. I sitt välkomsttal satte han Sverige på världskartan och poängterade vikten av det arbete som svenskar bidrar med utomlands.

Hade du velat vara med?
Utlandssvenskarnas parlament livestreamades på Svenskar i Världens Facebook-konto, och ligger nu som filmklipp som du kan titta på.