Det kan uppstå ett antal utmaningar när man är utskriven från Sverige. Dessa försöker vi hitta lösningar på och adressera relevanta beslutsfattare och politiker som har mandat att förändra.

Ett av dessa områden handlar om utbildning. Att få med sin skolpeng utomlands är möjligt i vissa kommuner, men inte i alla. Att kunna underhålla det svenska språket under sin tid utomlands men också få adekvat studievägledning så man ges förutsättningar att kunna studera utomlands är två andra viktiga frågor.

Rapport framtagen tillsammans med SISA

Utlandsstudier lägger grunden för interkulturell förståelse, handel och ekonomiskt utbyte. År 2011 satte EU därför målet att 20 procent av alla 2020-års nyexaminerade skulle ha studerat utomlands. Under hösten 2020 lanserade vi en rapport tillsammans med Swedish International Students and Alumni (SISA) som visar att vissa svenska lärosäten klarar målet med råge medan andra halkar efter. Snittet ligger på 14 procent. Vad kan politiken och lärosätena göra för att ge fler svenskar en första internationell utlandserfarenhet genom utlandsstudier?

Genom att kombinera statistik med intervjuer av statliga utredare, studenter och seniora ledare på svenska lärosäten kartlägger rapporten vilka lärosäten som är bäst på att skicka ut studenter i världen, och vad dessa lärosäten gör rätt.

Ladda ner hela rapporten: ”Hur får vi ut var fjärde svensk student på utlandsstudier?”.

Kolla även på vårt webinar här nedan med Katarina Hägg, chef för externa relationer och internationella samarbeten på Handelshögskolan i Stockholm, Sylvia Schwaag Serger, prorektor och ställföreträdare för rektor vid Lunds universitet med ansvar för bl.a. internationella frågor, rapportförfattare Adrian Stymne och Bella Hansson fd utlandsstudent.

Framgång!

År 2018 justerades bedömningen av IB-betyg så att det numera får en rättvis jämförelse med svenska skolbetyg, vilket är en förändring som vi har arbetat för under en längre tid.

RESOLUTIONER

Engångsutbetalning istället för månatligt bidragsstöd

Finansiering av högre utlandsstudier

Främja svenskundervisning utomlands

Snabbare handläggning av konvertering av utländska betyg

Medförande av skolpeng utomlands

Studievägledning för främjande av utlandsstudier