Uppsatser med anknytning till utlandssvenskar

Vi har bett studenter som har skrivit en uppsats som på ett eller annat sätt behandlar utlandssvenskar eller skulle kunna vara till intresse för utlandssvenskar att skicka in sina alster till oss. På denna sida samlar vi dessa uppsatser, så att den som är intresserad kan läsa mer. Om du skriver eller har skrivit en uppsats som skulle kunna vara intressant för våra följare så skicka in den till oss på svenskar.i.varlden@sviv.se så publicerar vi den här på sidan.

Uppsatser

Placering av barn för vård i annat land inom EU
Författare: Hanna Moberg
Sammanfattning: Det finns många anledningar till att placera ett barn i ett annat land än det kommer ifrån. Uppsatsen förklarar det EU-rättsliga regelverket kring placering av barn över nationsgränser på ett enkelt sätt genom att använda hypotetiska, verklighetsbaserade fall. Målgruppen för uppsatsen är främst yrkesverksamma inom området, men uppsatsen kan även gynna exempelvis en förälder som undrar hur reglerna ser ut gällande placering av ett barn inom EU.