Nils Ingvar Lundin

Nils Ingvar Lundin

HYÈRES
Permanent bosatt i Hyères, södra Frankrike, sedan 2006. Är och har varit aktiv i Svenska Rivieraklubben och Svenska kyrkan i Södra Frankrike och Moanco. Har varit Informationsdirektör för Ericssonkoncernen och för Investor. Tidigare reporter och nyhetschef inom Sveriges Television fram till mitten av 80-talet. Tillbringade även tre år i Mellanöstern som pressofficer, FN-observatör och vikarierande informationschef för UNTSO.

Logga in för att komma åt kontaktuppgifter.

Representant för Frankrike