Maria Karlsson

Maria Karlsson

London
Flyttade till London juli 2020 efter att blivit tillägnat ett stipendium från Gull & Stellan Ljunbergs stiftelse för ett års arbete på Svenska Handelskammaren i Storbritannien på avdelningen för Membership and Community. Jag rekryterar och tar hand om kammarens medlemmar genom relationsbyggande aktiviteter, samtidigt som jag främjar och arrangerar evenemang för kammarens young professionals med ett svensk-brittisk företagande som utgångspunkt. Mån om stödjande arbete för svenskar som vill flytta eller som redan är bosatta utomlands.

Logga in för att komma åt kontaktuppgifter.

Representant för Storbritannien