Malin Ripa

Malin Ripa

Singapore
Jag bor sedan i augusti 2022 i Singapore och har tidigare bott i både Hong Kong och Ho Chi Minh-city. Önskan om utlandsflytt kom under tiden som textilinköpare. Nu har jag dock bytt yrkesbana och är coach/studie- och yrkesvägledare.

Logga in för att komma åt kontaktuppgifter.

Representant för Singapore