Eva Ringertz Polaskova

Eva Ringertz Polaskova

Düsseldorf
Eva bor i Düsseldorf sedan 2003 och har arbetat inom telekom och IT i ca 40 år i olika länder. Eva förbereder nu sig att inta en roll hos Deutsche Rentenversicherung Bund som så kallad försäkringsrådgivare. Eva hoppas i framtiden kunna hjälpa svenskar som har frågor och problem kring sin statliga pension från Tyskland.

Logga in för att komma åt kontaktuppgifter.

Representant för Tyskland