Birgitta Slot

Birgitta Slot

Haag
Jag har varit bosatt i Nederländerna (Haag) sedan 1976, där jag har innehaft olika befattningar vid den Svenska ambassaden, Business Sweden och varit chef för den Svenska Handelskammaren, numera egen företagare. Gift med holländare. Engagerar mig i SVIV för att sprida SVIV:s viktiga arbete.

Logga in för att komma åt kontaktuppgifter.

Representant för Nederländerna