Vi är utlandssvenskarnas röst i Sverige genom att vi synliggör utlandssvenskarnas utmaningar och bedriver påverkansarbete mot beslutsfattare och myndigheter inom olika sakfrågor.

Idag arbetar vi utifrån sju övergripande områden:

Utbildningsfrågor

 • Engångsutbetalning istället för månatligt bidragsstöd
 • Finansiering av högre utlandsstudier
 • Främja svenskundervisning utomlands
 • Snabbare handläggning av konvertering av utländska betyg
 • Medförande av skolpeng utomlands
 • Studievägledning för främjande av utlandsstudier

Skatter

 • Lägre SINK-skatt

Mobilitetsfrågor

 • Bevara utlandssvenskars folkbokföring i det statliga personadressregistret SPAR
 • Elektronisk information och service
 • Förnyelse av svenskt körkort i utlandet
 • Internet och telefoni för utlandssvenskar
 • Underlätta kreditprövning

Försäkring och sjukvårdsfrågor

 • Register över vaccination
 • Förbättrade försäkringsvillkor för utlandssvenskar
 • Bättre information och ökad kunskap om utlandssvenskars rättigheter inom vården
 • Utökad sjukvård för utlandssvenskar i Sverige
 • Reglering av sjukvård och försäkringar för utlandssvenskar boende utanför EU/ EES och Schweiz
 • Vilande SGI vid utflytt

Medborgarrättsfrågor

 • Underlätta vid ansökan om nytt pass för utlandssvenskar
 • Fler sidor i passet
 • Särskild valkrets för utlandssvenskar
 • Förbättrat system av folkbokföring vid ut- och inskrivning av utlandssvenskar
 • E-röstning från utlandet
 • Utökad information vid registrering av giftermål i Sverige

Medborgarskapsfrågor

 • Förlorat medborgarskap efter 22 års ålder
 • Uppehållstillstånd för medföljare
 • Personnummer till svenska medborgare födda utomlands, samt anpassade samhällsfunktioner för samordningsnummer

Attityd och värderingsfrågor

 • Bättre värdering av internationell utbildning i Sverige
 • Nätverk för hemkommande svenskar

Tidigare års sakfrågor

Skatter, pensioner och försäkringar

Medborgarrättsfrågor

Migration och mobilitet – utlandssvenskarna som resurs