Sakfrågor

Vi är utlandssvenskarnas röst i Sverige genom att vi synliggör utlandssvenskarnas utmaningar och bedriver påverkansarbete mot beslutsfattare och myndigheter inom olika sakfrågor.

Idag arbetar vi utifrån fyra övergripande områden:

Skatter och välfärd

  • Lägre SINK-skatt
  • Rätt till begravningsplats i Sverige
  • Vilande SGI vid utflytt
  • Bättre information om sjukvårdsförmåner för utlandssvenskar inom EU/EES och Schweiz

Medborgarrättsfrågor

Mobilitetsfrågor

Familje- och utbildningsfrågor

  • Medförande av skolpeng utomlands
  • Mer allmängiltiga behörighetskrav för utlandsskolors statsbidrag
  • Förändrad bedömning av IB-betyg
  • Personnummer för svenska medborgare födda utomlands
  • Uppehållstillstånd i Sverige för medföljande icke-EU medborgare
  • Svenskt medborgarskap efter 22 års ålder

Tidigare års sakfrågor

Skatter, pensioner och försäkringar

Medborgarrättsfrågor

Migration och mobilitet – utlandssvenskarna som resurs