E-röstning – Hur svårt kan det vara?

Att få rösta är en medborgerlig rättighet, som inte är alla länders utlandsboende förunnat. I Kanadas nationella val 2015 fick inga kanadensare som bodde utomlands rösta. Utlandssvenskar har rätt att rösta, men det är ofta svårtillgängligt och blir kanske därför inte av.


Text: Ellika Nyqvist Livchitz

Vi har tagit reda på hur det ser ut i några andra länder. I Estland har medborgarna i och utanför landet kunnat e–rösta med hjälp av sin e–legitimation i åtta år. Det estniska e–röstningssystemet erbjuder olika möjligheter för att identifiera sig.

§ ID–kort med PIN–koder. Därutöver krävs tillgång till PC med internetuppkoppling, en smart card reader och ID korts mjukvara.

§ Digitalt ID (ett dokument som tillåter identifiering av en person i den elektroniska miljön och signering med en digital underskrift).

§ Mobilt ID. Detta kräver mobilt ID SIM–kort med PIN–koder och certifikat, PC med internet uppkoppling, mobiltelefon (inget smart card eller speciell mjukvara är nödvändiga).

De ester som ska rösta kan testa e–röstningssystemet på en webbplats för att säkerställa att de identifikationen fungerar. E–röstning har erbjudits alla röstberättigade ester i kommunalval 2005, 2009 och 2013, i nationella val 2007 och 2011 samt i EU–val 2009 och 2014. Röstande ester kan e–rösta 10–4 dagar före valdagen. Det går att ändra sin röst i vallokal eller elektroniskt. På valdagen går det inte längre att ändra sin röst. Valdeltagandet bland estniska expats har ökat sedan e–röstning infördes. Det har dessutom fått hela befolkningen att använda e–tjänster mer rent generellt.

Kanada, Indien och Schweiz har delvis infört e–röstning

I de kanadensiska provinserna British Columbia och Ontario tillåts ‘internet voting’ i regionala val och i folkomröstningar. I Indien gjordes det första försöket med e–röstning i delstaten Gujarats kommunalval 2010. I år har delstatsregeringen tagit fram en app så att de som vill rösta i nästa val ska kunna göra det i telefonen. I Schweiz startade år 2000 projektet Vote Électronique på nationell och kantonal nivå. Idag kan schweizare i 12 av 26 kantoner e–rösta, även expats. De måste dock beställa dokumentation med ett lösenord innan de kan lägga sin röst online. Bra info finns på www.ch.ch

Gör det enkelt

Om det var enkelt att rösta skulle fler ta tillfället i akt och utnyttja sin demokratiska rättighet. I förra valet 2014 deltog 32 % av de utlandssvenskar som var röstberättigade, enligt SCB. Tillsammans utgör utlandssvenskarna 7 procent av Sveriges befolkning och skulle, om alla bodde i samma kommun, vara Sveriges näst största.

Lobbying pågår

En resolution från Utlandssvenskarnas parlament om e-röstning har skickats till riksdagen, partiernas ungdomsförbund, Justitiedepartementet, Valmyndigheten och Skatteverket. Vi lobbar och jobbar för att en föreslagen utredning om e-röstning startas snarast, i hopp om att det ska bli möjligt att e-rösta för utlandssvenskar i nästa val.

Egen valkrets för utlandssvenskar

På sikt vill vi även ha en särskild valkrets för utlandssvenskar. Vi kommer att arbeta för att försöket med e-röstning 2018 även ska gälla utlandssvenskar, åtminstone i de länder där det bor flest svenskar – USA, Storbritannien, Norge och Spanien.