Om du planerar att studera utomlands, tänk på att kolla upp vad som gäller om försäkringar. Är du försäkrad via skolan du studerar på? Ska du studera inom EU/EES och Schweiz eller ska du studera i ett annat land? Dessa frågor är viktiga att ställa sig om olyckan skulle vara framme.

Försäkringskassan har samlat information här om vad som kan vara viktigt att tänka på och hur den svenska socialförsäkringen fungerar när du studerar utomlands.

Läs mer här samt frågor och svar

Handbok från Statens Kommuner och Regioner (SKR) om vård av personer bosatta i andra länder
Regionerna har skyldighet att erbjuda sjukvård för patienter bosatta i andra länder som behöver hälso- och sjukvård. I SKR:s handbok återfinns åtskillig information som berör utlandssvenskar. Läs mer om vad som gäller för just studenter.

Svenska utlandsstudenter kan behöva planerad sjukvård, och får svårt med försäkringar
Rätten till planerad sjukvård i Sverige försvinner när studenter skriver ut sig ur landet för att studera utomlands. Det här skapar problem för de som under längre ledigheter återvänder till Sverige och behöver planerad vård. Utskrivningen påverkar dessutom möjligheten att teckna fullgod försäkring.