Välkommen till träning inför EPSO:s uttagningsprov

Välkommen till träning inför EPSO:s uttagningsprov del I – CBT (datorbaserat test)

NÄR: Lördag 21 oktober och söndag 22 oktober 2017

VAR: Sveriges EU-representation i Bryssel, Square de Meeûs 30

 

Under hösten 2017 kommer EU:s rekryteringsorgan EPSO att utlysa ett stort antal uttagningsprov inom kommunikation och webb, livsmedelssäkerhet, finans och ekonomi, samt flera områden och tjänstegrader.

Universitets- och högskolerådet (UHR) inbjuder därför till dessa två dagar med stöd och träning inför den första delen i uttagningsprovet.

Uttagningsprovets första del är ett datorbaserat test i vilket fyra olika delar normalt ingår. Vi vet att personer har olika svårt för olika moment varför vi delat upp utbildningen i halvdagsmoduler. Du kan välja att delta i alla moduler eller i dem som du känner att du vill ha extra stöd i.

 

Upplägg i modulerna
Modul 1: lördag 21 oktober kl. 9-12, Introduktion

09.00 – 12.00 Ansökan, processen, information och tips
I denna modul går vi igenom ansökningsformuläret och -processen. Vi ger tips och råd samt svarar på alla frågor. Om du inte deltagit i utbildningen förut är denna modul ett måste.

 

Modul 2: lördag 21 oktober k. 13-17, Siffertolkningstest (Numerical reasoning test)

13.00 – 17.00 Siffertolkningstest, metod och övningar
I denna modul kommer vi inledningsvis att gå igenom matematiken som behövs för att klara testet. En genomgång av de fyra räknesätten, procent, bråk, och knep för snabba lösningar. Därefter fokuserar vi på att träna genom att göra olika övningar.

 

Modul 3: söndag 22 oktober kl. 9-12, Abstrakt logiktest (Abstract reasoning test)

9.00 – 12.00 Abstrakt logiktest; metod och övningar
I denna modul går vi igenom olika metoder för att se figurernas rörelsemönster och tränar oss genom olika övningar att snabbt hitta rätt mönster och därmed rätt svar.

 

Modul 4: söndag 22 oktober kl. 13.00-14.30, Läsförståelsetest (Verbal reasoning test)

13.00 – 14.30 Läsförståelsetest; metod och övningar
I denna modul går vi igenom olika texter och fokuserar på fällor och fallgropar man måste tänka på för att klara testet.

 

Modul 5: söndag 22 oktober kl. 14.45-16.00, Situationsbedömningstest (Situational judgment test, SJT)

14.45 – 16.00 Situationsbedömningstest, metod och övningar
Under detta passa går vi igenom olika arbetsrelaterade problem och diskuterar rätt respektive fel sätt att lösa dessa i en internationell organisation som EU:s institutioner är.

 

 

Medverkande: Manuela Leijerfelt, EU-expert, Sirius EU-Byrå
Charlotta Törneling, revisor och AD-tjänsteman på Europeiska Revisionsrätten
Petra Göransson, verksamhetsutvecklare, Universitets- och högskolerådet

 

VARMT VÄLKOMNA!