Uppföljande råd om coronaviruset (2019-nCoV)

Utrikesdepartementet avråder icke-nödvändiga resor till Hubeiprovinsen gällande tills vidare. Risken för att smittan ska spridas i det svenska samhället bedöms än som mycket låg

Svenska medborgare i Kina hänvisas att följa händelseutvecklingen, ny information släpps kontinuerligt av svenska konsulat och ambassader samt lokala myndigheter. Läs om avrådan hos svenska ambassaden i Kina här: https://www.swedenabroad.se/sv/om-utlandet-f%C3%B6r-svenska-medborgare/kina/

Ambassaden uppmanar även svenska resenärer i Kina att anmäla sig till ambassadens svensklista.

Spridningsreducerande åtgärder så som stoppade resor in- och ut från Wuhan infördes 23 januari, och därefter har liknande restriktioner införts för ett ytterligare antal städer i Hubeiprovinsen. I resten av landet höjs också beredskapen, som reserestriktioner i Peking och flera andra städer. Det rekommenderas att undvika kontakt med personer som visar symtom på pågående luftvägsinfektion, iaktta god hand- luftvägs- och personlig hygien, samt undvika folksamlingar, speciellt som besök på marknader där djur och fjäderfä finns. I samband med detta ställs flera stora officiella firanden av den kinesiska nyåret in av myndigheter, och ”semesterperioden” förlängs för att minska folks mobilitet, exempelvis genom att fördröja öppningen av ständga skolor.

Världshälsoorganisationen (WHO) beslutar fortfarande att inte utlysa globalt folkhälsonödläge, yttligare information hittas på deras webbplats : https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019

Fler råd och mer information delas även ut av generalkonsulatet i Hongkong: https://www.swedenabroad.se/sv/utlandsmyndigheter/hong-kong/

Och av Folkhälsomyndigheten: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/coronavirus-wuhan-kina-januari-2020/

 

Se bemötandeguiden för alla områden UD och svenska ambassader kan stödja i: https://www.regeringen.se/informationsmaterial/2015/10/konsular-service-till-svenskar-utomlands/