Svensk präst i Hong Kong

Från den 1 september tjänstgör Jan Olov som präst i Hong Kong och Kina med ansvar för Hong Kong, Beijing, Shanghai och Taipei. Redan för 15 år sedan spenderade Jan Olov tid på det kristna studiecentret Tao Fong Shan och blev förälskad i staden. Vid sidan av arbetet som präst har han forskat och doktorerat, med ett speciellt intresse för religionsdialogen mellan kristna och buddhister. Vi hälsar Jan Olov välkommen till Hong Kong!

hh

Jan Olov Fors, svensk präst