Okänt språk har upptäckts i Sydostasien

Orang Asli_Jedek
Fotograf: Vin Crosbie (Flickr)
Text: Lunds universitet

 

Ett tidigare okänt språk har hittats på Malackahalvön av lingvister vid Lunds universitet. Språket har fått namnet jedek.
– Att dokumentera utrotningshotade minoritetsspråk som jedek är viktigt då det ger nya insikter om mänsklig kognition och kultur, säger Joanne Yager, doktorand i allmän språkvetenskap.

Se bildspel och lyssna på språket: https://www.youtube.com/watch?v=XzP_X6iDgA0

– Jedek är inte ett språk som talas av ett oupptäckt folk i djungeln som man kanske föreställer sig, utan i en by som tidigare har studerats av antropologer. Som språkvetare kom vi med en annan uppsättning frågor och hittade något som antropologerna missat, säger Niclas Burenhult som är docent i allmän språkvetenskap vid Lunds universitet och som samlade de första lingvistiska materialen från jedektalare.

Språket tillhör gruppen aslispråk inom den austroasiatiska språkfamiljen och talas av drygt 280 personer som är bofasta jägare-samlare i norra Västmalaysia.

Forskarna upptäckte språket under ett språkdokumentationsprojekt, Tongues of the Semang, då de åkte till flera byar för att samla in språkdata från olika grupper som talar aslispråk.

Upptäckten av jedek gjordes när de undersökte språket jahai i samma geografiska område.

– Vi insåg att en stor del av byn talade ett annat språk. De använde ord, språkljud och grammatiska strukturer som inte används i jahai. Vissa av dessa ord pekade på en koppling till andra aslispråk som talas långt bort i andra delar av Malackahalvön, säger Joanne Yager.

Samhället där jedek talas är mer jämställt än det västerländska, det förekommer nästan inget mellanmänskligt våld, de uppmanar medvetet sina barn att inte tävla och det finns varken lagar eller domstol. Det finns inte heller några yrken utan alla kan göra allt som krävs i ett jägar-samlarsamhälle. Hur man lever återspeglas i språket. Alltså finns inga ord för varken yrken eller domstol. De har heller inga inhemska verb som betecknar ägande som låna, stjäla, köpa eller sälja men har ett rikt förråd av ord för ”utbyte” och ”fördelning”.

– Det finns så många sätt att vara människa, men alltför ofta används våra egna moderna och huvudsakligen urbana samhällen som måttstock för vad som är universellt mänskligt. Vi har massor att lära, inte minst om oss själva, av den till stora delar odokumenterade och hotade språkliga och kulturella rikedom som finns därute, säger Niclas Burenhult.

Joanne Yager och Niclas Burenhult har under längre perioder varit verksamma i samhällen med talare av aslispråk. Detta är nödvändigt för att systematiskt kunna studera, observera och dokumentera språken, det räcker inte enbart att göra intervjuer.

– Det här arbetet bygger på hängivna fältarbetare med en stark passion för att få veta mer om den språkliga mångfalden, konstaterar Niclas Burenhult.

I världen idag finns ca 6000 språk. 80 procent av jordens befolkning talar något av de stora språken i världen, medan cirka 20 procent talar något av de 3 600 mindre språken. Forskare tror att ungefär hälften av jordens språk kommer att vara utdöda om ca 100 år.

Text: Gisela Lindberg

Faktaruta:

Joanne Yager och Niclas Burenhult publicerade i december artikeln Jedek: a newly discovered Aslian variety of Malaysia i den vetenskapliga tidskriften Linguistic Typology där de beskriver upptäckten. Länk till artikeln:
https://www.degruyter.com/view/j/lity.2017.21.issue-3/lingty-2017-0012/lingty-2017-0012.xml?format=INT

Kontakt:
Joanne Yager http://www.sol.lu.se/person/JoanneYager/
Niclas Burenhult http://www.sol.lu.se/person/NiclasBurenhult/

Mer information:

http://projekt.ht.lu.se/rwaai

http://dobes.mpi.nl/projects/semang/language/

Gisela Lindberg
Kommunikationsansvarig Humanistiska och teologiska fakulteterna
Lunds universitet
046-222 72 33, gisela.lindberg@kansliht.lu.se