Nyutkommen bok om svenska diasporan i Spanien

Erik Olsson, professor i internationell migration och etniska relationer vid Stockholms Universitet har publicerat en ny bok där han samlat forskning kring diasporan Spaniensverige.

Studien utgår från de stora nordiska sociala föreningarna i södra Spanien och runt de verksamheter de arbetar med för att nå Svenskar i sina områden och skapa en gemenskap.

Boken handlar om hur diasporagemenskap görs genom en mobilisering kring livsstilsprojektet där ålder, klass och transnationalitet är viktiga ingredienser.

Om man är intresserad av att läsa studien finns boken att ladda ner gratis online via denna länk

Foto: Lina Roos/imagebank.sweden.se