Ny generalkonsul för Hong Kong och Macau

Den 1 september fick vi en ny generalkonsul för Hong Kong och Macau. Per Augustsson har tjänstgjort på UD sedan 1992 och nu senast i en roll som biträdande enhetschef på UDs personalenhet. Han har tidigare varit biträdande chef vid svenska ambassaden i Beijing.

Per ser fram emot att få företräda Sverige och främja handel och svenska intressen inom olika områden. En annan uppgift är givetvis att bevaka den politiska och ekonomiska utvecklingen samt ge gott konsulärt stöd till oss svenskar i Hong Kong och Macau. Välkommen till Hong Kong, Per!

Per Augustsson, generalkonsul. Foto: Sara Brynedal