Mobil passtation ur funktion

Vi har dessvärre fått besked från Generalkonsulatet i San Francisco att servicen med den mobila passenheten inte längre kommer att vara tillgänglig. På omedelbar sikt försöker ambassaden och generalkonsulatet i New York öka sina öppettider för att hjälpa de svenskar som kommer i kläm. På lång sikt behövs en lösning som tar hänsyn till att svenskar bor i hela USA och inte bara i DC och NY. Om du har mer frågor så kontakta ambassaden i Washington DC eller generalkonsulatet i New York.

Mer information finns här. 

Förnyelse av pass har alltid varit en sakfråga som diskuterats bland utlandssvenskar och även så funnits med i påverkansarbetet som drivs av Svenskar i Världen. Senast på Utlandssvenskarnas parlament i år, 2019 arbetades det fram en resolution just om detta. Lösningen vi ser är att passens giltighetstid bör förlängas samt att det ska finnas fler mobila passtationer – inte färre!

Svenskar måste få bra förutsättningar att skaffa sig internationell erfarenhet – något annat kan vi inte gå med på. Därför är det viktigt att detta löser sig på lång sikt!