Ingen präst på plats i Hongkong

För närvarande finns det ingen svensk präst på plats i Hongkong. Tidigare har prästen i Hongkong även ansvarat för Beijing, Shanghai och Taipei. På grund av pandemin och svårigheterna att resa inom regionen så håller SKUT (Svenska kyrkan i utlandet) på att utvärdera situationen. Det pågår ett arbete med att undersöka hur kyrkans personal bäst kan ge service till regionens svenska medborgare. SKUT kommer att återkomma när de vet mer om hur det blir i framtiden.

Under perioden kan en präst nås via svenskakyrkaniutlandet@svenskakyrkan.se

Svenska kyrkan erbjuder regelbundet gudstjänster och morgonböner via digitala kanaler.

Informationen om detta publiceras via deras hemsida www.svenskakyrkan.se/iutlandet  och via Facebooksidan Svenska kyrkan i utlandet https://www.facebook.com/svenskakyrkaniutlandet.