Ingen präst i Hongkong under våren 2021

Svenska kyrkan i utlandet meddelar att det tyvärr inte kommer finnas någon präst i Honkong under våren 2021. Avdelningschefen för Svenska kyrkan i utlandet skriver:

Hej!
Jag vill på detta sätt berätta att Svenska kyrkan inte kommer att ha en präst placerad i Hong Kong/Kina under våren 2021. Skälet till detta är pandemin, som hindrar oss från att kunna sända ut en präst så som var planerat. Vi beklagar detta.
Under våren 2021 ser vi över vår närvaro i regionen och kommer att återkomma så snart vi har möjlighet, om var en präst kommer att vara placerad i framtiden.Under perioden nås präst via svenskakyrkaniutlandet@svenskakyrkan.se.

Vi kommer regelbundet att erbjuda gudstjänster och morgonböner via digitala kanaler. Information om detta publiceras via vår hemsida www.svenskakyrkan.se/iutlandet och via Facebooksidan Svenska kyrkan i utlandet

https://www.facebook.com/svenskakyrkaniutlandet
Hälsningar,
Rickard Jönsson
Avdelningschef Svenska kyrkan i utlandet