Information om coronaviruset, Kina

Folkhälsomyndigheten följer utvecklingen kring coronaviruset (Wuhan, Kina) och bedömmer risken för importfall till Sverige som mycket låg. Frågor och svar kring viruset, bland annat rekommendationer om hur man kan tänka inför resor till regionen:

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/smittsamma-sjukdomar/coronavirus/fragor-och-svar-om-nytt-coronavirus/

“Vid frågor från hälso- och sjukvården avseende diagnostik av patienter med misstänkt Wuhan-coronavirus hänvisas till Klinisk mikrobiolog i beredskap […]” 

Mikrobiologisk beredskap tfn: 010-205 24 00 

 

Mer information och kontakt finns hos Sveriges Ambassad i Peking:

https://www.swedenabroad.se/sv/utlandsmyndigheter/kina-peking/aktuellt/nyheter/aktuell-reseinformation/

 

Och hos Generalkonsulatet i Shanghai:

https://www.swedenabroad.se/sv/utlandsmyndigheter/kina-shanghai/aktuellt/nyheter/ett-nytt-coronavirus-har-uppt%C3%A4ckts-i-kina/

 

Generalkonsulatet i Hong Kong uppmanar även svenska medborgare att registrera sig på svensklistan för information vid behov: https://www.swedenabroad.se/sv/svensklistan/

https://www.swedenabroad.se/sv/utlandsmyndigheter/hong-kong/