Inflyttardag 2018

Den 20 april kl. 10-17 samlas all tänkbar svensk-fransk expertis för en heldag kring in- och utflyttning, etablering och boende i Frankrike. Jurister, banker och försäkringsbolag, ekonomer, mäklare, bygg- och flyttfirmor, vårdföretag, organisationer och klubbar deltat och informerar om sina tjänster. Mellan kl. 14:15-14:45 kommer Svenskar i Världens generalsekreterare Karin Ehnbom-Palmquist att tala. Programmet för dagen: http://www.rivieraklubben.com/images/Dagens_program.pdf

I kombination med de svenska lokala organisationerna, Rivieraklubben, Svenska Kyrkan, Skolföreningar och Sveriges Konsulat blir detta en verklig unik samling kunskap och erfarenhet kring boende i Frankrike med fokus på Rivieran. Ett antal fördrag och ”workshops” arrangeras under dagen.

Målgruppen är privatpersoner som står i begrepp att förvärva bostad, köpa eller hyra, för permanent eller fritidsboende. Självklart vänder sig Inflyttardagen till nyinflyttade men även de som bott här en tid kan ha stor glädje av denna informationsdag.

Under dagen serveras en buffetlunch med lokala specialiteter i form av mat och dryck på terrasserna. Inträdet är 25€/person och då ingår lunch, tillträde till föredrag och workshops samt musikunderhållningen.

Detaljprogrammet för dagen publiceras senare på hemsidorna: www.rivieraklubben.com – www.svenskakyrkan.se/sodrafrankrike – www.consulat-suede.fr

Anmälan om deltagande kan göras via Rivieraklubbens hemsida (för medlemmar) eller via e-post till: inflyttardag2018@consulat-suede.fr

Datum: 20 april
Tid: 10-17
Plats:40 avenue de Verdun, 06800 Cagnes sur Mer

Inflyttardagen är ett gemensamt arrangemang av Församlingen för Svenska Kyrkan i Södra Frankrike & Monaco och Svenska Rivieraklubben med stöd av Sveriges Konsulat i Nice.