God fortsättning alla SVIV:s medlemmar i Schweiz

Ett nytt År
Hoppas vi alla får
Vara friska så vi kan träffas
Få tillfälle att språkas
Då ses vi i augusti igen
Har roligt och trevligt igen
Ett långt långt blågult band
Binder oss samman i detta land

Vinterhälsningar
Elisabet Zeller, regionrepresentant för Svenskar i Världen