Efterlevandepension om du bor utomlands

Om du bor utomlands och är gift med en person som inte är svensk medborgare finns det vissa saker att tänka på, bland annat när det kommer till efterlevandepension. Vid dödsfall har makan/mannen rätt till Omställningspension (55% av den avlidnes pension) under ett år men det finns vissa saker du behöver ha koll på.

Följande gäller:
– Ni skall varit gifta i minst 5 år.
– Den kvarlevande måste vara yngre än 65 år.
– Ni måste ansöka hos Pensionsmyndigheten på blankett 4582 (svensk eller engelsk text).
– Ni måste ha ett giltigt pass.
– Vigselbevis skall bifogas.
– Dödsattest skall bifogas.

Viktigt att ansöka snarast möjligt efter dödsfallet då retroaktiv pension beviljas högst 3 månader från att ansökan inkommit. Gemensamma barn har rätt till Barnpension upp till minst 18års ålder. Läs mer på Pensionsmyndighetens hemsida här.