Gambia

Gambia

Gambia, formellt Republiken Gambia, är en stat i Västafrika vid Atlanten, gränsande till Senegal, som förutom vid kustlinjen omger landet. Gambia är den till ytan minsta staten på Afrikas fastland.

Här på landssidan finns nyheter och tips på relevanta länkar.

Anmäl din utlandsvistelse
Glöm inte att skriva upp dig på ambassadens svensklista om du befinner dig utomlands! Vid en konsulär krissituation i landet du befinner dig i kan UD/ambassaden använda dessa uppgifter för att snabbt kunna komma i kontakt med dig. Skriv upp dig på svensklistan här.

Representant i Gambia

Intresserad av att vara representant?

Är du intresserad av att vara representant i Gambia?
Kontakta svenskar.i.varlden@sviv.se