Armenien

Armenien

Armenien är en republik i södra Kaukasien i Västasien. Armenien är en inlandsstat som gränsar till Georgien, Turkiet, Azerbajdzjan och Iran. Geografiskt anses Armenien ofta ligga i Asien, men de politiska och kulturella band landet har till Europa gör att det ofta även räknas bland de europeiska länderna. Armeniska är det officiella språket i landet och det bor drygt 3 miljoner människor i Armenien.

Här på landssidan finns nyheter och tips på relevanta länkar.

Anmäl din utlandsvistelse
Glöm inte att skriva upp dig på ambassadens svensklista om du befinner dig utomlands! Vid en konsulär krissituation i landet du befinner dig i kan UD/ambassaden använda dessa uppgifter för att snabbt kunna komma i kontakt med dig. Skriv upp dig på svensklistan här.

Representant i Armenien

Intresserad av att vara representant?

Är du intresserad av att vara representant i Armenien?
Kontakta svenskar.i.varlden@sviv.se